Ngày 3/1/2023 khôi phục lại dữ liệu cho chị Hằng – 0947 555 1xx – Case Dell T20 bị virus mã hoá.
14372---Case-Dell-T20
Ngày 3/1/2023 lấy lại data cho anh Thành – 0964 641 7xx – Ổ cứng western WD400JB.
14429---WD400JB
Ngày 3/1/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0904 102 3xx – Ổ seagate ST500DM002 chết cơ.
20220103-ST500DM002
Ngày 4/1/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hoan – 0377 057 1xx – Case Dell 3670 bị virus mã hoá.
14392---Case-Dell-3670
Ngày 4/1/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Hoài Anh – 0975 538 8xx – Ổ cứng WD model WD100BEKT.
14437---WD100BEKT
Ngày 4/1/2023 khôi phục lại dữ liệu cho chị Khuê – 0978 978 0 – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 mất dữ liệu.
14440---DT01ACA050
Ngày 5/1/2023 phục hồi dữ liệu cho chị Nhung – 0975 798 0xx – Ổ cứng Hitachi HTS54101047E6 đầu từ lỗi.
14442---HTS54101047E6
Ngày 5/1/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Huy – 0983 566 6xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM024 ổ bad, chất lượng mặt đĩa kém.
14432---ST1000LM024
Ngày 6/1/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0989 306 7xx – Ổ cứng SSD WD Green 240G mất dữ liệu.
14438---SSD-WD-Green-240G
Ngày 6/1/2023 cứu lại data cho anh Hiển – 0985 635 1xx – Ổ cứng seagate ST500DM002 chết cơ.
14445---ST500DM002
Ngày 7/1/2023 phục hồi lại dữ liệu cho chị Nhung – 0987 524 2xx – Ổ cứng seagate model ST1000LM035 đầu từ hỏng.
14359---ST1000LM035
Ngày 7/1/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – 0975 193 6xx – Ổ cứng western WD20EARX đầu đọc lỗi.
20230107---WD20EARX
Ngày 7/1/2023 cứu lại dữ liệu anh Huy – 0965 996 1xx – Ổ cứng western WD500BMVW đầu từ lỗi.
14451---WD500BMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button