Ngày 01/02/2023 lấy dữ liệu cho em Tuấn – 0987 248 2xx – ST9250320AS – Ổ cứng seagate đầu từ lỗi.
20230201---ST9250320AS
Ngày 01/02/2023 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 0975 051 7xx – Ổ cứng Toshiba model MK5061GSYN bad nặng, đầu đọc kém.
14498---MK5061GSYN
Ngày 02/02/2023 cứu lại dữ liệu cho chị Ly – 0903 247 5xx – Ổ cứng western model WD10SDZW đầu đọc lỗi.
14500---WD10SDZW
Ngày 02/02/2023 phục hồi data cho anh Hải Phòng – 0786 559 9xx – Ổ cứng SSD Apacer 120G chip lỗi.
20230202---SSD-Apacer-120Gjpg
Ngày 3/2/2023 lấy lại dữ liệu cho em Giang – 0904 224 8xx Ổ cứng seagate model ST1000LM035 cài window đè mất dữ liệu.
14508---ST1000LM035
Ngày 3/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Huy – 0975 284 6xx – The Sandisk 128G thẻ lỗi báo format.
14516---The-Sandisk-128G
Ngày 4/2/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Thiệu – 0359 368 5xx – Ổ cứng seagate ST1000LM024 đầu từ lỗi.
14499---ST1000LM024
Ngày 4/2/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0353 173 9xx – MBD2300RC; ST9300605SS ổ cứng lỗi.
14511---MBD2300RC-ST9300605SS
Ngày 4/2/2023 khôi phục dữ liệu cho chị Nhung – 0398 649 6xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 xoá nhầm mất dữ liệu, đã chạy phần mềm, ghi đè dữ liệu.
20230204---ST500DM002
Ngày 6/2/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Kiên – 0869 966 6xx – Case server HP virus mã hóa.
14482---Case-server-HP
Ngày 6/2/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Diện – 0332 130 1xx – Ổ cứng seagate ST1000DM010 mất dữ liệu.
14519---ST1000DM010
Ngày 6/2/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Huy – 0975 284 6xx – Thẻ Samsung 64G mất dữ liệu.
20230206---The-Samsung-64G
Ngày 6/2/2023 khôi phục dữ liệu cho em Ly – 0823 456 6xx – Thẻ nhớ Sandisk 16G format mất dữ liệu.
20230206---The-Sandisk-16G

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button