Ngày 07/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Trung – 0978 221 8xx – Ổ cứng seagate model ST3500414CS đầu từ lỗi.
14512---ST3500414CS
Ngày 07/02/2023 lấy lại dữ liệu cho Bác Ất – 0904 111 4xx – Ổ cứng seagate ST380215A bị lỗi.
14518---ST380215A
Ngày 07/02/2023 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0385 968 8xx – Ổ cứng seagate model ST500LT012 đầu đọc lỗi.
14523---ST500LT012
Ngày 08/02/2023 cứu lại data cho anh Thuần – 0358 397 8xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14493---DT01ACA050
Ngày 08/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hùng – 0986 717 5xx – Ổ cứng seagate model ST3500418AS đầu từ lỗi.
14522---ST3500418AS
Ngày 08/02/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Hà Phương – 0842 162 0xx – Ổ cứng SSD Kingston 512 bị nước vào lỗi ổ.
14522---ST3500418AS
Ngày 08/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Phúc – 0963 415 8xx – Ổ cứng Toshiba model MQ04ABF100 format mất dữ liệu.
14528---MQ04ABF100
Ngày 08/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hiếu – 0974 561 2xx – Ổ cứng seagate ST5000VX000 format bị gộp ổ.
14531---ST5000VX000
Ngày 09/02/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Hảo – 0985 831 5xx – Ổ cứng seagate ST1000DM010 – đầu từ lỗi.
14464---ST1000DM010
Ngày 09/02/2023 cứu lại cho anh Huy – 0988 967 9xx- Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 chết cơ.
20230209---DT01ACA100
Ngày 09/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Nghĩa Thu – 0338 939 9xx – Thẻ nhớ Sandisk 64G format mất dữ liệu.
20230206---The-Sandisk-64G
Ngày 09/02/2023 lấy lại dữ liệu cho chị Nhạn – 0989 150 6xx – Ổ cứng Toshiba MK5059GUXP đầu từ lỗi.
14530---MK5059GUXP
Ngày 10/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Thành – 0963 944 4xx – Ổ cứng seagate ST4000VX007 đầu từ lỗi.
14479---ST4000VX007
Ngày 10/02/2023 lấy lại data cho chị Hồng – 0988 999 5xx – Ổ cứng seagate ST1000LM037 đầu từ hỏng.
14514---ST1000LM037
Ngày 10/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho chị Giang – 0397 648 9xx – Ổ cứng SSD NVME 256G chip lỗi.
14521---SSD-NVME-256G
Ngày 10/02/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Thọ – 0988 010 6xx – Ổ cứng Samsung HM320JI đầu từ lỗi.
20230210---HM320JI
Ngày 10/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hưng – 0989 915 2xx – Ổ cứng Samsung model HD161GJ đầu từ hỏng.
14534---HD161GJ
Ngày 10/02/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Quang – 0913 193 9xx – Ổ cứng seagate ST4000LM024 chết cơ.
20230210---ST4000LM024-Quang
Ngày 11/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Lương – 0986 589 5xx – Ổ cứng western model WD5000AZLX đầu từ hỏng.
14502---WD5000AZLX
Ngày 11/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hiếu – 0944 848 7xx – Ổ cứng seagate model ST9500325AS đầu đọc lỗi.
14503---ST9500325AS
Ngày 11/02/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Tân – 0983 034 1xx – Ổ cứng Samsung HM321HI đầu từ lỗi.
14537---HM321HI
Ngày 11/02/2023 phục hồi lại dữ liệu cho anh Tuấn – 0833 384 6xx – Ổ cứng western model WD10EZEX xoá nhầm dữ liệu.
14540---WD10EZEX
Ngày 12/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Tú – 0977 040 4xx – Case HP Mini bị virus mã hóa.
14505----Case-HP-Mini
Ngày 12/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Hiếu – 0913 501 1xx – Server Micro bị virus mã hóa.
14510---Server-Micro
Ngày 12/02/2023 lấy lại dữ liệu cho anh Tuyên – 0989 983 1xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu đọc lỗi.
14533---ST500DM002
Ngày 12/02/2023 khôi phục lại dữ liệu cho anh Phong – 0398 216 1xx – Máy Dell 7510 bị virus mã hóa.
14541---Case-Dell-7510
Ngày 12/02/2023 phục hồi lại dữ liệu cho em Long – 0373 314 4xx – Ổ cứng Kingston 240 chip lỗi.
14545---Kingston-240
Ngày 12/02/2023 cứu lại dữ liệu cho anh Tuân – 0904 556 6xx – Thẻ nhớ Sandisk 32G lỗi mất dữ liệu.
20230213---The-nho-Sandisk-32G

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button