Ngày 01/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Chung – 0969 555 8xx – Ổ cứng seagate ST500LT012 đầu từ lỗi.
14317-ST500LT012
Ngày 01/12/2022 lấy lại data cho anh Thành – 0989 080 5xx – Ổ cứng server AL15SEB030N mất dữ liệu.
20221201-AL15SEB030N
Ngày 02/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hùng – 0917 720 8xx – Ổ cứng seagate model ST2000DM001 đầu từ lỗi.
14267-ST2000DM001
Ngày 02/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thái Học – 0975 881 8xx – Ổ cứng Hitachi HTS725 đầu từ lỗi.
14267-ST2000DM001
Ngày 02/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Cao – 0904 723 7xx – Ổ cứng SSD Kuijia 128G chip lỗi.
20221202-SSD-Kuijia-128G
Ngày 02/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho chú Quang – 0988 286 7xx – Thẻ nhớ PNY 8G mất dữ liệu.
14340-The-PNY-8G
Ngày 03/12/2022 khôi phục lai data cho anh Quang – 0976 635 9xx – Case lắp ráp bị virus mã hóa.
14318-Case-lap-rap
Ngày 03/12/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Thường – 0912 139 5xx – Ổ cứng seagate model ST500TL012 mất dữ liệu.
14318-Case-lap-rap
Ngày 03/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Tú – 0989 381 9xx – Ổ cứng Hitachi HTS721010A9E630 Format mất dữ liệu, đã copy đè dữ liệu.
14343-HTS721010A9E630
Ngày 03/12/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0983 056 9xx – Ổ cứng western WD5000AZLX Format mất dữ liệu.
14344-WD5000AZLX
Ngày 05/12/2022 cứu lại được dữ liệu cho chị Hoa – 0902 283 7xx – Ổ cứng western WD10JMVW chết cơ.
14223-WD10JMVW
Ngày 05/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Thắng – 0945 094 3xx- Ổ cứng Samsung model HN-M101ABB đầu từ lỗi.
14326-HN-M101ABB
Ngày 05/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Hưng – 0979 967 8xx – Ổ cứng seagate model ST4000DM004 ổ nhận, mất dữ liệu, đổi tên ổ.
14345-ST4000DM004
Ngày 06/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho bác Cường – 0976 545 6xx – Box Transcend mất dữ liệu.
14347-Box-Transcend-
Ngày 06/12/2022 khôi phcuj lại được data cho anh Khánh – 0912 781 3xx – Ổ cứng WD model WD10EADS mất dữ liệu.
14351-WD10EADS
Ngày 07/12/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Quân – 0915 238 2xx – Case IBM X3300M4 bị virus mã hóa.
14315-Case-IBM-X3300M4
Ngày 07/12/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Giang – 0972 020 0xx – Ổ cứng western WD2500AAKX đầu tù lỗi.
14315-Case-IBM-X3300M4
Ngày 07/12/2022 phục hồi dữ liệu cho em Sơn – 0842 562 3xx – Ổ cứng seagate ST1000DM003 bad nặng, cứu dữ liệu trong máy ảo.
14341-ST1000DM003
Ngày 07/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Linh – 0934 629 9xx – Ổ cứng western WD10SDZW đầu từ lỗi.
14346-WD10SDZW
Ngày 07/12/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0983 056 9xx – Ổ cứng WD WD3200AACS lỗi đầu từ.
14353-WD3200AACS
Ngày 08/12/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Hải Anh – 0985 799 6xx – Ổ cứng western WD5000AZLX đầu từ lỗi.
20221208-WD5000AZLX
Ngày 08/12/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0983 798 1xx – Ổ cứng SSD SC300 512G chip lỗi.
20221208-WD5000AZLX
Ngày 08/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Minh – 0906 225 9xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 chết cơ.
14355-ST500DM002
Ngày 08/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho em Thanh – 0916 832 2xx – The Sandisk 256G mất dữ liệu.
14361-The-Sandisk-256G
Ngày 09/12/2022 cứu dữ liệu cho anh Thành – 0865 513 5xx – Ổ cứng western WD30EZRX mất dữ liệu.
14348-WD30EZRX
Ngày 09/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Hoàng – 0975 051 7xx – Ổ cứng SSD Kioxia 256G chip lỗi.
14349-SSD-Kioxia-256G
Ngày 09/12/2022 khôi phục dữ liệu cho bác Thắng – 0912 008 2xx – Box WD 1T mất dữ liệu.
14360-Box-WD-1T
Ngày 09/12/2022 phục hồi dữ liệu cho chị Hồng – 0988 999 5xx – Ổ cứng WD model WD10SDRW đầu từ lỗi.
14360-Box-WD-1T
Ngày 09/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho chị Hoài Anh – 0975 538 8xx – Ổ cứng western WD1600BEKT mất dữ liệu
14354-DT01ACA050
Ngày 10/12/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Hoàng – 0975 051 7xx – Ổ Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14354-DT01ACA050
Ngày 10/12/2022 cứu lại dữ liệu cho Ngọc – 0866 812 8xx – Ổ cứng western WD1600HLFS đầu từ lỗi.
14364-WD1600HLFS
Ngày 10/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Bách – 0973 543 7xx – Ổ cứng western WD2500AAKX ổ bad, mất dữ liệu.
14368-WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button