Ngày 26/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Vinh – 0934 560 9xx – Ổ cứng Western model WD5000LPVX format nhầm mất dữ liệu.
14058-WD5000LPVX
Ngày 26/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thanh Bình – 0985 226 6xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 đầu từ lỗi.
20220922-ST500DM002
Ngày 26/9/2022 A Hùng 0966 640 6xx – Ổ Toshiba HDS721016CLA328 không nhận ổ Chết cơ, đĩa kém, Kn thấp
14119-HDS721016CLA328
Ngày 27/9/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0985 799 6xx – Ổ cứng Hitachi HTS545050A7E680 đầu đọc lỗi.
20220922-HTS545050A7E680
Ngày 27/9/2022 phục hồi lại data cho anh Hiếu – 0964 933 6xx – Ổ cứng Western model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14123-DT01ACA050
Ngày 27/9/2022 khôi phục dữ liệu cho chị Hoài – 0985 572 4xx – Ổ seagate ST1000LM024 đầu từ lỗi.
14127-ST1000LM024
Ngày 28/9/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0979 558 1xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 đầu từ lỗi.
14027-ST500DM002
Ngày 28/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Tiến – 0984 791 1xx – Ổ cứng Hitachi model HDS721050CLA662 đầu từ lỗi.
14032-HDS721050CLA662
Ngày 29/9/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0974 183 8xx – Ổ cứng Seagate model ST1000M003 chết cơ.
14117-ST1000M003
Ngày 29/9/2022 cứu lại dữ liệu cho chị Nga – 0868 616 7xx – Ổ cứng Western model WD5000AZLX bị virus mã hóa.
20220923-WD5000AZLX
Ngày 29/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Minh – 0987 565 6xx- USB Sandisk chip lỗi.
20220928-USB-Sandisk
Ngày 30/9/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho chị Ngọc Anh – 0961 625 0xx – Ổ cứng Hitachi model HTS545025B9SA00 đầu từ lỗi.
14063-HTS545025B9SA00
Ngày 30/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh An – 0989 091 4xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 đầu từ lỗi.
14112-DT01ACA100
Ngày 30/9/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho bác Sơn – 0962 366 6xx – Thẻ nhớ Kingmax 2G lỗi, mất dữ liệu.
20220930-The-nho-Kingmax-2G

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button