Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 3 năm 2017

Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 3 năm 2017

lấy dữ liệu tháng 3 năm 2017
– 31/3/2017 phục hồi data cho anh Tùng – O904155277. HDD Western 2TB model: WD20EARS bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được cứu lại toàn vẹn và bàn giao cho anh Tùng.
– Ngày 31/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của chị Hà – O947748818. HDD Toshiba 750GB model: MK7559GSXF đầu đọc hỏng, đĩa kém. Data được cứu và bàn giao cho chị Hà
– Ngày 31/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hải – O912560570. HDD box Western 1TB model: WD10JMVW bị hỏng 1/3 đầu từ. Dữ liệu được cứu thành công sau 1 ngày.
– Ngày 31/3/2017 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Linh – O1698067656. HDD Western 80GB model: WD800BD. HDD bị Bad nặng, treo máy. cuudulieuhdd đã cứu thành công dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 30/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hưng – O986180968. USb Trancend 16GB hiện tượng USB đòi format. Trong ngày data được Recover và bàn giao cho anh Hưng.
– Ngày 30/3/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O988842115. Nguyên nhân HDD bị đánh rơi, chết cơ. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 30/3/2017 cứu dữ liệu hdd cho anh Hải – O979876909. HDD Seagate 250GB model: ST250DM000 bị lỗi đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu Recover thành công và bàn giao cho anh Hải.
– Ngày 30/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – O936310204. HDD Seagate 1TB model: ST1000DLM024 bị chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày data được cứu lại và bàn giao cho anh Hoàng.
– Ngày 29/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Đức – O986630003. Hdd Seagate 80GB bị mất Data do Ghost lại máy chưa copy dữ liệu ổ C. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Đức trong ngày.
– Ngày 29/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – O988311353. Ổ cứng Seagate model: ST380215AS bị cháy mạch, hỏng cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 29/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tùng – O903833393. Box Seagate 1T bị mất dữ liệu do xóa nhầm trên Mac. Data của anh Tùng được bàn giao đầy đủ vào ngày hôm sau.
– Ngày 29/3/2017 Recover ổ cứng cho anh Định – O966625362. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000DM003. Nguyên nhân ổ D yêu cầu format do virus. Dữ liệu đã được cứu thành công trong ngày.
– Ngày 28/3/2017 phục hồi dữ liệu HDD cho anh Mậu ở Thái Nguyên – O919838982. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3259GSXP. Ổ cứng bị hỏng cơ. Data được cứu lại và gửi lại cho anh Mậu
– 28/3/2017 cứu dữ ổ cứng di động cho anh Tân – O9112455xx. Box Western 1TB model: WD10EZRX. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ, đĩa kém, KN thấp. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tân sau 1 ngày
– 28/3/2017 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Thuận – O969825346. HDD Seagate 500GB model: ST500DM002 Virus mất dữ liệu. Tấ cả data được phục hồi và bàn giao cho anh Thuận trong ngày.
– Ngày 28/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – O1674658467. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng bị mất dữ liệu do Virus, bị bad. Toàn bộ Data được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/3/2017 cứu dữ liệu cho chị Hoài – O934350666.Ổ cứng Seagate 500Gb model: ST500LM014. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ Data được phục hồi và bàn giao cho chị Hoài.
– Ngày 27/3/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O902226016. Hard disk Seagate 500GB model: ST500LT012 bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng đã được phục hồi lại.
– Ngày 27/3/2017 phục hồi data cho khách hàng ở Vinh – O983474222. HDD Seagate 500GB model: HTS545050A7 , hỏng cơ. Tất cả dữ liệu được cứu lại thành công cho khách hàng.
– Ngày 27/3/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – O988145377. HDD Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc. Cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã phục hồi thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 25/3/2017 Recover ổ cứng cho anh Phi – O988330263. Hard Disk Samsung 160GB model: HD161GJ. Ổ cứng bị chết cơ, kêu kẹt kẹt, đĩa kém. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/3/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Dung – O972754817. HDD Seagate 500GB hỏng đầu đọc. Dữ liệu được cứu lại tất cả sau 1 ngày.
– Ngày 25/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn ở Hải Dương – O1675237800. Ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Tuấn sau 2 ngày.
– Ngày 25/3/2017 Khôi phục dữ liệu cho anh Luyện – O972501790. Thẻ nhớ CF Lexar dung lượng 32GB. Thẻ nhớ không mở được dữ liệu do thẻ yêu cầu format, đã chạy phần mềm nhưng không thành công.
– Ngày 24/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tuyên – O988998518. ổ lại HDD và SSD 500Gb model: ST5000LM000. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được cứu và gửi lại cho anh Tuyên.
– Ngày 24/3/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Nghệ An – O915941466. Ổ cứng Segate 500Gb model: ST500LT012 bị chết cơ. Cuudulieuhdd đã phục hồi và gửi lại dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 24/3/2017 Recover data cho Thực – O975111244. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. đầu đọc bị lỗi, đãi kém. Data của anh Thực được phục hồi thành công.
– Ngày 24/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng camera cho chị Nga – O943909943. HDD Seagate 1TB model: ST31000528AS. Ổ cứng camera bị format.Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho chị Nga.
– Ngày 23/3/2017 cứu dữ liệu HDD cho chị Hằng – O963888391. Thẻ điện thoại 8GB không ở được dữ liệu do thẻ nhớ đòi format. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 23/3/2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – O985699001. HDD Samsung 250GB model: HD253GJ. HDD bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữu liệu được cứu lại sau 1 ngày.
– Ngày 23/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tài – O969844884. HDD Seagate 160GB đầu từ lỗi, đĩa kém. Cuudulieuhdd đã khôi phục và bàn giao cho anh Tài.
– Ngày 23/3/2017 cứu dữ liệu hdd cho anh Tùng – O987847236. Thẻ nhớ máy ảnh 2GB mất dữ liệu do virus. Tất cả dữ liệu được phục hồi trong ngày và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 22/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Xuân Anh – O982384666. HDD Western 500GB model: WD5000AAKX. HDD bị hỏng cơ. Tất cả Data được cứu lại và bàn giao cho anh Xuân Anh.
– Ngày 22/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận ổ cứng của anh Huy – O983815415. Hard disk Samsung 250GB model: HD253GJ, bị chết cơ. Sau 1 ngày data được phục hồi thành công.
– Ngày 22/3/2017 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Quyết – O969220587. HDD Western 1TB model: WD10JPVX. HDD hỏng 1/4 đầu do đánh rơi. Theo yêu cầu khách hàng cuudulieuhdd đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.
– Ngày 22/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Đăng – O981326855. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng lỗi, hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 21/3/2017 Recover data cho anh Chương – O982154648. HDD di động Seagate 1TB model: ST1000LM024 bị hỏng 1/4 đầu từ. Theo yêu cầu của anh Chương cuudulieuhdd đã cứu lại toàn bộ dữ liệu sau 2 ngày.
– Ngày 21/3/2017 Cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ có tiếp nhân ổ cứng của anh Long ở Tuyên Quang – O988854899. Ổ cứng Seagate model: ST500DM002. Sau khi kiểm tra xác định được ổ cứng bị hỏng cơ. Chúng tôi đã phục hồi thành công dữ liệu cho anh Long sau 1 ngày.
– Ngày 21/3/2017 phục hồi data cho chị Huyền – O982516889. Ổ cứng PC Toshiba model: DT01ACA050, đầu từ lỗi, vật tư hiếm. Data được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 21/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Dũng – O1665988328. HDD laptop Seagate 750GB model: ST750LM022 bị mất dữ liệu phân vùng F do bị virus. Data của anh dũng được phục hồi thành công trong ngày.
– Ngày 20/3/2017 Recover data cho chị Ngọc – O986145368. Hard disk Western 750GB model: WD7500AARS, Chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị ngọc.
– Ngày 20/3/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Hải Dương – O989051399. HDD Western 500GB model: WD5000LPVT. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 20/3/2017 cứu data cho anh Hưng – O967237399. Hdd Western 320GB model: WD3200AAKX mất dữ liệu do Format nhầm. Tất cả Data của anh Hưng được cứu lại thành công.
– Ngày 20/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Giang – O1664119338. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST3250312CS. Ổ cứng bị chết cơ. đĩa kém. Data được phục hồi lại toàn bộ và bàn giao cho anh Giang trong ngày.
– Ngày 18/3/2017 cuudulieuhdd tiếp nhận ổ cứng của chị Trang – O944881117. Hdd Western 750GB model: WD7500BPKT. Hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu và bàn giao đầy đủ cho chị Trang
– Ngày 18/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hải – O977107999. Ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho anh Hải.
– Ngày 18/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – O969953899. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM035. Khách hàng đã chia lại ổ 3 lần, mất dữ liệu phân vùng. Dữ liệu được cứu lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Long – O1262200000. Ổ cứng Seagate 50GB bị mất dữ liệu do xóa nhầm. Data được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu, mail liên hệ: joshieuvp@gmail.com. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10TMVV. Ổ cứng đánh rơi, chết cơ. Dữ liệu của anh Hiếu được cuudulieuhdd phục hồi.
– Ngày 17/3/2017 Recover lại dữ liệu cho anh Cường – O985982983. HDD seagate 160GB hỏng đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại bàn giao lại cho anh Cường.
– Ngày 17/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – O1685592138. HDD Seagate 250GB model: ST250DM000. Sau khi cuudulieuhdd kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả Data được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 17/3/2017 Recover dữ liệu cho anh Đạt – O934568008. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Hiện tượng cắm vào máy tính bị treo, đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 17/3/2017 cứu dữ liệu hdd cho khách hàng – O941302606. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM322IX. Đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được cứu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/3/2017 phục hồi data cho chị Ngọc – O983049965. USB Kingston 16GB bị hỏng. Data được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 16/3/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thủy – O913532992. Hdd Western 500GB model: WD5000LPVT mất dữ liệu do đánh rơi, chết cơ. Data được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 16/3/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Trang – O982761688. Thẻ nhớ 32GB bị Virus mất dữ liệu Virus mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Trang.
– Ngày 16/3/2017 lấy lại data cho anh Hiệp – O935712666. HDd Western 160GB model: WD1600AAJS, bị mất dữ liệu. Tất cả Data được Recover và bàn giao cho anh Hiệp.
– Ngày 16/3/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Việt – O917111392. Ổ cứng Wesstern 3TB model: WD30EZRX, hỏng đầu từ. Dữ liệu được Recover toàn vẹn cho anh Việt.
– Ngày 15/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Ân – O978989402. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS7232A7, chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 15/3/2017 cứu dữ liệu Hdd cho anh Kiên – O912584239. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EARS hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 15/3/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O941302606. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM024 bị chết cơ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày
– Ngày 15/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Việt – O9833900013. HDD Seagate dung lượng 320GB bị mất data do xóa nhầm. Chúng tôi đã khôi phục lại dữ liệu và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 14/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hải ở Phú Thọ – O989783493. Hard Disk Samsung 160GB model: HD163GJ bị Hỏng cơ. Tất cả Data được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 14/3/2017 Recover data hdd cho chị Hồng – O913227427. Ổ cứng di động Toshiba 320GB modle: MK3265GSX. Tình trạng Hdd đòi format. Nguyên nhân lỗi 1/2 đầu từ. Data được khôi phục và bàn giao cho chị Hồng Sau 1 ngày.
– Ngày 14/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Nghĩa – O988058550. Ổ cứng hãng Samsung 160GB model: HD161GJ Chết cơ, đĩa kém. Data được cứu lại đầy đủ cho anh Nghĩa.
– Ngày 14/3/2017 cứu dữ liệu data cho anh Tú – O936565665. Hard disk Seagate 2TB model: ST2000LM007 bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Trường – O987224999. HDD desktop hãng Samsung 80Gb model: SP0802N, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 13/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Trọng – O984868895. Máy tính Sony Vaio có dung lượng 320GB Recovery mất dữ liệu, bị gộp ổ. Dữ liệu được cứu lại trọn vẹn cho anh Trọng.
– Ngày 13/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Năng – O984529590. Ổ cứng Seagate 2TB model: ST2000DM001. HDD bị mất data do khách hàng format phân vùng E. Data được bàn giao cho khách hàng trong ngày.
– Ngày 13/3/2017 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Hữu – O963095528. Ổ cứng bị mất dữ liệu do Format nhầm phân vùng E. Trong ngày tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Việt Anh – O904155345. Ổ cứng Western 160GB bị mất dữ liệu do Ghost nhầm gộp ổ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/3/2017 cứu dữ liệu cho chị Loan – O979188333. Ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng 1/3 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi theo yêu cầu của khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 11/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – O979272882. Ổ cứng PC Western 500GB model: WD5000AAKX. Ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Tất cả Data được phục hồi và bàn giao cho anh Bình.
– Ngày 11/3/2017 cuudulieuhdd tiếp nhận ổ cứng của anh Tú – O982227279. Ổ cứng Western 640GB model: WD6400BPVT. Hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 11/3/2017 cứu lại data cho anh Giang – O967495345. Hdd Seagate 320GB model: ST320LM001 bị mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc, khách hàng đã chạy cứu nhưng không thành công. Chúng tôi đã cứu lại và bàn giao cho anh Giang.
– Ngày 10/3/2017 Recover dữ liệu cho anh Đức – O1695976085. Ổ cứng máy tính Seagate model: ST500DM002. Tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém. Data đã được lấy lại và bàn giao cho anh Đức.
– Ngày 10/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Minh – O1645281528. HDD Seagate 160GB. Tình trạng bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 10/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Toàn – O988626609. Ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tuấn – O913302515. Box Western bị Bad Sector, đã chạy check disk, mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 9/3/2017 cuudulieuhdd tiếp nhận ổ cứng của anh Thành – O904994403. Ổ cứng PC Seagate 2TB model: ST2000DM001. Biểu hiện hdd bị mất phân vùng. Nguyên nhân ổ lỗi – Bad sector. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 9/3/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thiệu – O906089080. Ổ cứng Western 500GB bị mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại trong ngày cho khách hàng.
– Ngày 9/3/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Nam – O984491581. HDD Seagate 500GB bị mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệu được phục hồi ngay trong ngày.
– Ngày 9/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận thẻ nhớ của Anh Quỳnh – O1628783762. Thẻ 32GB bị mất dữ liệu. cuudulieuhdd.com đã phục hồi thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 8/3/2017 lấy lại dữ liệu hdd cho anh Tuấn – O1665690266. HDD Desktop 500GB modle: WD5000AAKX, hỏng đầu đọc, KN thấp. Toàn bộ dữ liệu được lấy lại.
– Ngày 8/3/2017 recover dữ liệu cho anh Trường – O974221980. Ổ cứng PC Samsung desktop model: HD080HJ. Tình trạng ổ cứng phát ra tiếng kêu, đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Trường.
– Ngày 8/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Trường – O973694169. HDD Seagate 500GB. Hiện tượng nhìn thấy dữ liệu ko copy đc, đã chạy scandisk. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Data được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 8/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Phú – O1686853400. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi đầy đủ.
– Ngày 7/3/2017 cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ có nhận ổ cứng của anh Tuyên – O988998518. Ổ cứng lai Seagate 500GB model: ST5000LM000. Tình trạng hdd bị chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi thành công
– Ngày 7/3/2017 cuudulieuhdd tiếp nhận ổ cứng của anh Thanh – O9021330xx. HDD Seagate 250GB model: ST250DM000. Tình trạng đầu đọc lỗi, đĩa kém. Data được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho anh Thanh
– Ngày 7/3/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Phương – O981887683. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Hồng Anh – O1663763650. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS. Ổ cứng đầu từ lỗi, đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi
– Ngày 6/3/2017 Cứu dữ liệu cho anh Thái – O909291686. HDD Seagate 500GB bị mất dữ liệu phân vùng ổ D, Bad sector nhẹ. Cuudulieuhdd đã phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/3/2017 Recover dữ liệu cho anh Dũng – O1239873388. HDD Samsung 500GB model: HM500LI. Tình trạng Hdd bị Bad Sector nặng, đã bị Format, đầu từ đọc kém. Sau 1 ngày data của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 6/3/2017 khôi phục dữ liệu cho chị Hà – O983343369. Hdd Samsung 160GB, model: HD161GJ bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi thành công cho chị Hà.
– Ngày 6/3/2017 cứu dữ liệu hdd cho chị Hằng – O976861096. hard disk Seagate 500GB model: HTS545050A7. Tình trạng ổ cứng bị đánh rơi, hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 6/3/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thọ – O961000061. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân ổ cứng Bad nặng, đầu từ đọc kém. Sau 2 ngày dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công.
– Ngày 4/3/2017 Recover data cho anh Kiên – O915001234. HDD Western 500GB model: WD5000LPVX. Nguyên nhân đầu từ lỗi. cuudulieuhdd đã phục hồi toàn vẹn dữ liệu cho anh Kiên.
– Ngày 4/3/2017 lấy lại dữ liệu cho chú Khiên – O942879379. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị mất dữ liệu do khách hàng cài Windows không copy dữ liệu ổ C, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Sau 1 ngày data được bàn giao cho chú Khiên.
– Ngày 4/3/2017 Phục hồi dữ liệu cho chị Thanh – O1682678395. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Tình trạng ổ cứng rơi xuống nước. Sau 1 ngày data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 4/3/2017 lấy lại data cho anh Hà – O912569263. HDD PC Samsung 160GB model: HD161GJ, bị hỏng cơ. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 3/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hải – O912421922. Hard disk desktop Samsung 320GB model: HD322GJ. Tình trạng phân vùng D đòi Format. Nguyên nhân Bad Sector nặng. Toàn bộ Data được phục hồi và bàn giao cho anh Hải sau 1 ngày
– Ngày 3/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Dương – O903478555. HDD Western 500GB model: WD5000LPVT. Ổ cứng mất dữ liệu do cài Windows không copy dữ liệu ổ C. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/3/2017 Recover data cho anh Đạt – O972318318. Hdd Seagate 500GB model: ST500DM002. Nguyên nhân đầu đọc lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Đạt.
– Ngày 3/3/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệp – O984468111. Ổ cứng Seagate 250GB, model: ST250DM000. Nguyên nhân đầu từ hỏng, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.
– Ngày 2/3/2017 cứu dữ liệu USB cho anh Nghĩa ở Ninh Bình – O981810841. USB 8GB bị lỗi mất dữ liệu. Data được cứu thành công và gửi lại cho anh Nghĩa.
– Ngày 2/3/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Chính – O932368336. Ổ lai HDD với SSD Seagate 500GB, model: ST500LM00, bị chết cơ. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 2/3/2017 lấy lại dữ liệu HDD cho anh Hiếu – O978859666. Ổ cứng Hitachi 500Gb model: HTS5450A7> Nguyên nhân hỏng đầu từ, khả năng cứu thấp. Sau 1 ngày cuudulieuhdd đã phục hồi thành công dữ liệu cho anh Hiếu.
– Ngày 1/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Đức – O986920112. Ổ cứng Platinum 500GB model: PL500o bị chết cơ, mạch đã sửa chữa. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 1/3/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Đăng – O973271789. Ổ cứng Hitachi laptop 750GB model: HTS5475750. Tình trạng không truy xuất được phân vùng ổ D,E. Nguyên nhân hdd Bị bad Sector nặng. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 1/3/2017 Recover data cho anh Chín – O1236893689. Thẻ nhớ máy ảnh 32GB bị mất dữ liệu do virus, khách hàng đã chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Data được bàn giao cho anh Chín trong ngày.

Khách hàng lấy lại dữ liệu tháng 3 năm 2017
5 (100%) 17 votes

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • khôi phục dư liệu thẻ nhớ

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *