Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2017

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2017

phục hồi dữ liệu tháng 7
– Ngày 31/7/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – O936263236. HDD Seagate 250GB model: ST250DM000, mạch cháy nổ, cơ kêu lọc cọc. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ data cho khách hàng.
– Ngày 31/7/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Diễm – O989052772. Ổ cứng laptop Western 320Gb mất dữ liệu. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi thành công trong ngày.
– Ngày 31/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Linh – O1668455272. Laptop Dell bị mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công

– Ngày 29/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Duẩn – O933024036. Ổ cứng Hitachi 1Tb bị lỗi 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Duẩn.
– Ngày 29/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O989326475. Ổ cứng Hitachi 1TB model: HTS541010A7 do format nhầm nên mất toàn bộ dữ liệu. Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng trong ngày
– Ngày 29/7/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lập – O986200316. Ổ cứng di động Seagate 1 TB bị format nhầm mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 28/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – O974707816. Ổ cứng Samsung 160gb MODEL: HD161GJ. Ổ cứng bị chết cơ. Data được phục hồi và bàn giao dữ liệu cho anh Hiếu.
– Ngày 28/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Chiến – O912294044. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX. Ổ cứng bị chết cơ và đã bị can thiệp. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 28/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Long – O934567024. ổ cứng Samsung 80Gb model: HD082GJ hỏng đầu từ, đĩa kém. Sau ngày dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ.

– Ngày 27/7/2017 Recover data cho anh Thành – O911582083. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT bị nước vào ổ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 27/7/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – O911663999. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABF050 bị mất dữ liệu do cài windows nhầm. Trong ngày dữ liệu được cứu thành công
– Ngày 27/7/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – O1234262222. Ổ cứng laptop Western 500Gb model: WD5000BEVT, hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Trung sau 1 ngày.

– Ngày 26/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – O943169051. Hard Disk Seagate 250GB model: ST250DM000, đầu từ bị lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 26/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Minh – O965929555. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Minh.
– Ngày 26/7/2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – O982623579. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị lỗi cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh cường.
– Ngày 26/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoan – O968001366. Ổ cứng Toshiba 500gb model: DT01ACA050 bị mất dữ liệu. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 25/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tuyên – O916119582. Ổ cứng Western 40GB model: WD400. HDD bị chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại
– Ngày 25/7/2017 cứu dữ liệu cho anh Phú – O1686853400. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/7/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Hạnh – O949947621. HDD Samsung 1Tb model: ST1000LM024. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 25/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hiếu – O912009883. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 bị chết cơ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Hiếu.

– Ngày 24/7/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Hà – O983651330. Ổ cứng Toshiba bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 24/7/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Quỳnh – O903254981. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX bị chết cơ, sai mạch. Data được phục hồi và bàn giao cho chị Quỳnh
– Ngày 24/7/2017 cứu dữ liệu cho chị Quý – O912899075. Box di dộng Western bị mất dữ liệu do Backup đè dữ liệu từ máy MAC. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Quý.
– Ngày 24/7/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Duy – O986722992. Ổ cứng Seagate 500GB bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Duy.

– Ngày 22/7/2017 Recover data cho anh Đức – O912821881. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX. Đầu từ hỏng, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi
– Ngày 22/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quân – O983656531. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW bị hỏng 2/8 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 3 ngày.
– Ngày 22/7/2017 cứu dữ liệu cho chị Hà – O1686707454. Laptop bị mất dữ liệu do Format nhầm E, mất định dạng. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi.

– Ngày 21/7/2017 phục hồi dữ liệu thẻ nhớ cho anh Linh – O983800099. Thẻ nhớ Sandisk_32GB và thẻ nhớ Transcend 16GB bị mất dữ liệu.Trong ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 21/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hòa. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 21/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tôn – O988343864. Ổ cứng desktop Samsung 320GB model: HD322GJ. Ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao trong ngày.
– Ngày 21/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thắng – O913207474. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

– Ngày 20/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Sang ở Đà Nẵng – O944999152. ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 20/7/2017 Recover data cho anh Hải – O975054799. HDD Western 500Gb model: WD5000AAKX. Ổ cứng bị kêu lạch cạch, chết cơ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Hải.
– Ngày 20/7/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Bằng – 01647136825. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JPVX. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 20/7/2017 cứu dữ liệu cho anh Huấn – O986839847. Ổ cứng Western 250Gb model: WD2500AAKX bị lỗi đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Huấn.

– Ngày 19/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – O987170287. Thẻ nhớ 32GB bị lỗi. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 19/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – O913553337. Ổ cứng desktop Hitachi 2TB model: HDS72302 bị mất dữ liệu do hỏng 1/6 đầu từ. Dữ liệu đã được chúng tôi phục hồi lại toàn bộ.
– Ngày 19/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thông – O961000901. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000KMVV. Ổ cứng bị bad sector nặng. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Thông.
– Ngày 19/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Dương – O981925507. Ổ cứng Seagate 250GB bị mất dữ liệu do cài lại windows, Bad nặng. Data được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 18/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Phòng – O906592899. Hard disk Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 18/7/2017 cứu data cho anh Tân – O904888668. HDD Maxtor dung lượng 30GB. Bị Bad nặng, đĩa kém. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Tân.
– Ngày 18/7/2017 Recover cho anh Ngọc Anh – O912120298. Ổ cứng di động Touro 1TB bị mất dữ liệu. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho Anh Ngọc Anh.
– Ngày 18/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sang – O986955550. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LM00 bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Sang.

– Ngày 17/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – O1689996699. Ổ cứng SSD Kingston 120GB bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Kiên.
– Ngày 17/7/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Ninh Bình – O915416262. HDD Samsung 160GB model: HD160JJ. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được cứu và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 17/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Nam – O918225108/ O905662648. Hard disk 250GB model: ST250DM000. Data được cứu lại thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 17/7/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Nga – O985388711. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050a7. Ổ cứng bị bad. Data được phục hồi sau 1 ngày.

– Ngày 15/7/2017 Recover cho anh Hùng – O966233225. Ổ cứng Samsung 80G model: HD081GJ. nguyên nhân đầu từ lỗi. dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/7/2017 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – O913081476. Ổ cứng Laptop western 500GB model: WD500LPVX bị hỏng cơ,đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Cường
– Ngày 15/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Cường – O975779555. Ổ cứng di động Western, model: WD5000KMVV. Bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Cường
– Ngày 15/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thực – O986866330. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MK5065GSXF bị nước vào, chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được phục hồi.

– Ngày 14/7/2017 Recover data cho anh Nam – O1259090908. HDD Western 1.5TB model: WD15EARS. Hỏng 1/6 đầu từ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Nam
– Ngày 14/7/2017 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Phong – O968930434. HDD Western 500GB model: WD5000BEVT bị mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 14/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Trưởng – O983675968. HDD Seagate 160GB bị mất dữ liệu do Ghost nhầm ổ. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho anh Trưởng

– Ngày 13/7/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – O987928023. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX. Do Format nhầm ổ, nơi khác can thiệp ko thành công. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 13/7/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Ly – O903247559. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST320DM000 bị hỏng đầu từ lỗi, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho chị Ly
– Ngày 13/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Thùy – O962559275. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547550A7 bị mất dữ liệu do format toàn bộ dữ liệu trên hệ điều hành Ubuntu. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

– Ngày 12/7/2017 Cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Quyên – O976323166. Ổ cứng laptop bị mất dữ liệu do format nhầm, đã bị can thiệp nhưng không thành công. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng ngay sau đó.
– Ngày 12/7/2017 Recover data cho khách hàng ở Quảng Trị – O948138143. HDD Seagate 250GB model: ST250DM000 bị hư đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày
– Ngày 12/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Long – O903457590. HDD Western 500Gb model: WD5000BPVT bị mất dữ liệu do lại windows. Trong ngày dữ liệu được cứu lại thành công.
– Ngày 12/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – O976575357. Ổ cứng Western 80GB model: WD800AAJS. Nguyên nhân đầu đọc lỗi,đĩa kém. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi.

– Ngày 11/7/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – O934268666. HDD Seagate desktop 250GB, đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và gửi cho khách hàng.
– Ngày 11/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hà – O913254005. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW bị hỏng 2/8 đầu từ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công sau 2 ngày
– Ngày 11/7/2017 cứu hộ dữ liệu cho anh Sơn – O904120986. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS547550A9. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng

– Ngày 10/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Ngọc – O944883599. HDD laptop Western 500GB model: WD5000LPVX. Hỏng 1/2 đầu từ. Tất cả data được cứu lại và bàn giao cho anh Ngọc
– Ngày 10/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Bắc – O902186161. HDD western 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng bị mất dữ liệu. Data của khách hàng được phục hồi thành công
– Ngày 10/7/2017 Cứu dữ liệu ổ cứng cho an Chính ở Nghệ An – O973601265. ổ cứng Western 1Tb model: WD10EZEX. Bị cháy nổ, chết cơ. Data được phục hồi sau 1 ngày

– Ngày 9/7/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O919984665. Ổ cứng Seagate 160GB đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được cứu và bàn giao cho khách hàng
– Ngày 9/7/2017 lấy lại đữ liệu cho anh Hùng – O917720821. HDD Western 500GB model: WD5000AAKX đầu từ lỗi, đĩa kém. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hùng
– Ngày 9/7/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Phương – O918234025. Thẻ Sandisk 8GB bị mất dữ liệu. Trong ngày data được bạn giao cho chi Phương

– Ngày 8/7/2017 Recover data cho anh Hiếu – O983445565. HDD Toshiba 500GB model: MQ01ABD050. Hỏng 1/2 đầu từ. sau 2 Ngày data được phục hồi thành công.
– Ngày 8/7/2017 cứu dữ liệu cho anh Hòa – O947276669. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Hòa
– Ngày 8/7/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O965959599. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Hỏng 2/8 đầu từ. sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng

– Ngày 7/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh khách hàng – O919792555. Ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX. Đầu đọc lỗi. Data được phục hồi thành công
– Ngày 7/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Minh – O984203923. HDD Western 1tb model: WD10EZEX bị chết cơ, đã tháo cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Minh
– Ngày 7/7/2017 cứu dữ liệu cho anh Cường – O977886121. HDD Western 250Gb model: WD2500AAKX bị móp méo, chết cơ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Cường.

– Ngày 6/7/2017 Recover data cho khách hàng ở Hưng Yên – O948605899. HDD Western 40GB model: WD400BD. Bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 6/7/2017 lấy lại dữ liệu cho Tuấn Anh – O1232256886. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được Recover và bàn giao cho anh Tuấn anh
– Ngày 6/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thành – O947402490. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Thành.
– Ngày 6/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho chú Hòa – O913016318. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho chú Hòa

– Ngày 5/7/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Hân – O1685090796. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST320LT020 bị lỗi đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho chị Hân
– Ngày 5/7/2017 cứu dữ liệu cho anh Trung – O985888562. Ổ cứng Hitachi 50GB model: HTS5450A750 bị lỗi đầu đọc. Trong ngày data được cứu lại và bàn giao cho anh Trung
– Ngày 5/7/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Linh – O982158011. HDD Western 1TB model: WD10EZRX bị Bad nặng. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Linh.

– Ngày 4/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng ở Quảng Ninh – O982311425. USB bị hỏng. Tất cả dữ liệu được cứu lại và gửi lại cho anh Hoàng
– Ngày 4/7/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – O1667719768. Ổ cứng Hitachi HCS5C3232 bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Cường
– Ngày 4/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – O904193545. Ổ cứng Hitachi 1TB. Hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tuấn
– Ngày 4/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuyên – O916826898. HDD Western 320GB model: WD3200BPVT bị mất dữ liệu do recover bị gộp ổ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 3/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – O977569889. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500 bị kiến chui, chết cơ. Tất cả data được cứu lại và bàn giao cho anh Tuấn.
– Ngày 3/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đỉnh – O919792555. HDD Hitachi 500GB model: HTS545050A7 bị chết cơ, cong vệnh. Tất cả data được cứu và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 3/7/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Định – O987832505. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10EZRX bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi

– Ngày 1/7/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Đạt – O977301236. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161HJ bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Đạt
– Ngày 1/7/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Phong – O981107073. HDD Toshiba laptop 320GB model: MK3265GSX bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Phong
– Ngày 1/7/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bảo – O972118541. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX mất dữ liệu do ghost nhầm gộp ổ, bad sector. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Bảo.

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2017
5 (100%) 5 votes

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • bị roi máy hư ổ cứng
  • cách sửa ổ cứng bi rot
  • Cục HDD bị rớt
  • cuu du lieu hong cơ
  • khôi phục dữ liệu camera giám sát khi xóa nhầm dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

– Ngày 31/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dung – O983462026. HDD Western …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *