Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5
– Ngày 31/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dung – O983462026. HDD Western 500GB model: WD5000BEVT. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ data bàn giao cho anh Dung.
– Ngày 31/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Đạo – O986189541. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050A7 đánh rơi, hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi dữ và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 31/5/2017 Recover data cho anh Dương – O983944038. HDD Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân hỏng đầu từ, đĩa kém. Tất cả data được cứu lại và bàn giao cho anh Dương
– Ngày 31/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – O977760268. HDD Western 320GB. Nguyên nhân Recover nhầm. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tuấn
– Ngày 30/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Độ – O925557887. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS725050A7. Bị chết cơ. Data được phục hồi đầy đủ và bàn giao cho anh Độ
– Ngày 30/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tráng. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. Nguyên nhân ổ cứng hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tráng sau 1 ngày.
– Ngày 30/5/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Lộc – O912302812. Ổ cứng Seagate 320GB hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho chị Lộc.
– Ngày 29//2017 cứu dữ liệu cho anh Hùng – O904389818. Ổ cứng Maxtor 80GB bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả data được bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 29/5/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – O988145377. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 29/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Định – O977516259. HDD Samsung 500GB model: HD502HJ bị cháy mạch, cháy đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho anh Định.
– Ngày 29/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Việt – O984732612. Máy tính Dell bị mất dữ liệu do cài windows bị gộp ổ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Việt
– Ngày 27/5/2017 Recover dataa cho anh Lâm – O962480777. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Tình trạng hỏng đầu từ, đĩa kém. Data được cứu và bàn giao cho anh Lâm.
– Ngày 27/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Huy – O982320668. HDD Western 160GB model: WD1600AAJS. Nguyên nhân đầu từ đọc kém. Dữ liệu đã được cứu lại và bàn giao cho anh Huy
– Ngày 27/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hiếu – O1685951088. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKX bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Hiếu
– Ngày 27/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Minh – O977534288. Ổ cứng Toshiba 2TB model: DT01ABA200V bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được bàn giao cho anh Minh
– Ngày 26/5/2017 Recover data cho anh Thông ở Nghệ An – O912281800. HDD Seagate 160GB bị chết cơ. Toàn bộ data được phục hồi và gửi lại cho anh Thông.
– Ngày 26/5/2017 lấy dữ liệu cho anh Tuấn- O899809989. Ổ cứng Western 50GB model: WD5000BMVV. Ổ cứng bị chết cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Tuấn
– Ngày 26/5/2017 khôi phục dữ liệu cho chị Quỳnh ở Quảng Ninh – O987606819. Ổ cứng Seagate 250GB bị hỏng đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 26/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thi – O1635979996. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPKT bị ghost nhầm vào ổ dữ liệu. Toàn bộ data được gửi lại cho anh Thi.
– Ngày 25/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Hương ở Hồ Chí Minh – O903961673. Ổ cứng Desktop Seagate 2TB model: ST2000DM001. Ổ cứng bị bad nặng do đầu từ đọc kém. Chúng tôi đã cứu toàn bộ dữ liệu và gửi lại cho chị Hương
– Ngày 25/5/2017 Recover data cho anh Thông ở Nghệ An – O912281800. Ổ cứng Seagate 320GB bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Thông
– Ngày 25/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quý – O902162026. HDD Toshiba model: MK1059GSM bị bad nặng, đầu từ đọc kém. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Quý
– Ngày 25/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Bình – O912879497. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD100. Ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Tất cả data được cứu lại và bàn giao cho anh Bình.
– Ngày 24/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Duy – O913135226. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 h bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Duy
– Ngày 24/5/2017 Recover data cho anh Cường – O913588951. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050 bị chết cơ, đĩa kém. Tất cả Data được bàn giao cho anh Cường
– Ngày 24/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tiến ở Hải Phòng – O917850002. Ổ cứng Desktop Seagate 500GB bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu được lấy lại sau 1 ngày và gửi lại cho anh Tiến
– Ngày 24/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Trung – O929579579. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX bị Bad Sector. Dữ liệu được bàn giao cho anh Trung sau 1 ngày.
_ Ngày 23/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Duy – O913135226. HDD Western 1TB model: WD10EARS bị hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Duy.
– Ngày 23/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Kiên – O901781100.Ổ cứng Toshiba 1TB model: DT01ACA100. Ổ cứng mạch bị lỗi cơ, mạch cháy. dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.
– Ngày 23/5/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – O912770202. Hard disk Samsung 320GB model: HD322GJ. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ data được lấy lại và gửi lại cho anh Hải.
_ Ngày 23/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – O904578646. Ổ cứng SSD 120GB bị lỗi, không nhận. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày
– Ngày 22/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tú ở Vĩnh Phúc -O989992838. Ổ cứng Seagate 750Gb model: ST750LM022. Dữ liệu của anh Tú được phục hồi lại toàn bộ.
– Ngày 22/5/2017 lấy dữ liệu cho anh Trung – O1234262222. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW. Ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Trung.
– Ngày 22/5/2017 Recover data cho khách hàng ở Thanh Hóa – O984695882. HDD Western laptop 500GB model: WD5000LPVX. Bị hỏng đầu từ, dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 22/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Hòa – O973305054. HDD Desktop Samsung 200GB model: HD200HJ. Ổ cứng bị Bad, ghost nhầm vào ổ D. Data được phục hồi và bàn giao trong ngày.
– Ngày 20/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Đức – O986630003. HDD Western 320GB model: WD3200BPVT. Bị hỏng 1/2 đầu từ, data của anh Đức được lấy lại toàn bộ.
– Ngày 20/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Trường – O936368656. Box di động Western 1TB đòi format, đã format và đè dữ liệu. Công ty đã phục hồi thành công data và bàn giao cho anh Trưởng.
– Ngày 20/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Xuân – O945178468. HDD Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng bị đặt mật khẩu.Ổ cứng được giải mã sau 1 ngày. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho chị Xuân.
– Ngày 19/5/2017 Recover data cho chị Loan ở Hải Phòng – O912810491. HDD Samsung PC 250GB model: HD252HJ, ổ đã tháo cơ, cơ lọc cọc. Data được cứu và gửi lại cho chị Loan.
– Ngày 19/5/2017 cứu Data cho anh Chiểu – O984745588. Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
– Ngày 19/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn ở Hòa Bình – O912486998. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ. Ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Data được phục hồi và gửi cho anh Tuấn
– Ngày 18/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Sư – O976627640. HDD Toshiba 1TB model: MQ01UBD100, bị hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại thành công cho anh Sư.
– Ngày 18/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Hường – O989537177. Ổ cứng Toshiba 500Gb model: MQ01ABF050.Tình trạng ổ cứng bị đổ trà sữa vào, chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi lại hoàn toàn.
– Ngày 18/5/2017 khôi phục data cho anh Hòa – O982913470. Ổ cứng máy bàn Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Dữ liệu được bàn giao cho anh Hòa sau 2 ngày.
– Ngày 18/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Việt – O985500027. Hard disk Western 500Gb model: WD5000LPVX. Tình trạng ổ cứng bị va đập. Nguyên nhân HDD bị chết cơ, đã bị can thiệp. Sau 2 ngày data được phục hồi.
– Ngày 17/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Quân – O969098222. HDD desktop Maxtor 40GB bị lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 17/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thương – O967901389. Ổ cứng hitachi model: HTS545050A7. Nguyên nhân ổ cứng kêu lọc cọc do chết cơ. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho anh Thương.
– Ngày 17/5/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – O904323683. HDD Western 50GB model: WD5000BMVW, hỏng 1/3 đầu từ. Theo yêu cầu khách hàng toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tuấn sau 1 ngày.
– Ngày 17/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Hương – O989869878. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT bị Bad Sector. Dữ liệu của chị Hương được bàn giao lại đầy đủ.
– Ngày 16/5/2017 Recover dữ liệu cho anh Lương – O962034936. HDD Seagate 320GB bị chết cơ.Sau 1 ngày dữ liệu của anh Lương được phục hồi thành công.
– Ngày 16/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Chinh – O965216568. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 bị hỏng đầu từ. Data được cứu và bàn giao cho anh Chinh.
– Ngày 16/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Phương – O971382222. HDD Hitachi 1TB cài win mất dữ liệu do trong quá trình cài windows chưa copy dữ liệu ổ C.
-Ngày 16/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – O1687837031. Nguyên nhân máy tính bị đổ nước vào, chết cơ. Dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Đức.
– Ngày 15/5/2017 lấy dữ liệu cho anh Điệp – O915865115. HDD Desktop Samsung 80GB model: HD082GJ bị chết cơ. Data được phục hồi thành công sau 2 ngày.
– Ngày 15/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – O975510462. HDD laptop Samsung 500GB model: ST500LT012. Nguyên nhân ổ cứng đánh rơi, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Tiến – O936136897. Thẻ CF 8GB trong tình trạng thẻ đòi format. Trong ngày data được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 15/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – O988367236. Ổ cứng Seagate 1TB model: ST1000LM014. mất dữ liệu do cài win đã xóa partion. Data của anh Thắng được phục hồi thành công.
– Ngày 14/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – O982289088. HDD Western 2TB model: WD20NMVW bị đánh rơi hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu cứu và bàn giao cho anh Dũng.
– Ngày 14/5/2017 cứu dữ liệu cho khách hàng ở Thanh Hóa – O982239383. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZRX. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Sau 1 ngày dữ liệu được gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 14/5/2017 Recover data cho anh Tuấn – O966166565. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị hỏng đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được cứu thành công.
– Ngày 14/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Đức – O985814008. Ổ cứng laptop Western 320GB model: WD3200AAJS bị lỗi 1/2 đầu từ. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 13/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Quỳnh Anh – O904753676. HDD Toshiba 500GB model: MK5056GSY bị chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 13/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Luân ở Hải Phòng – O943009698. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEKT. Nguyên nhân HDD đánh rơi, chết cơ. Dữ liệu được công ty cứu thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 13/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Linh – O903451911. Ổ cứng di động Western 2TB, bị mất dữ liệu do chia lại ổ. Dữ liệu đã được khách hàng cứu lại
– Ngày 13/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Trung – O989301096. USB 8GB bị mất dữ liệu. Trong ngày data được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/5/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng ở Thái Nguyên – O982972662. HDD Western 500GB model: WD5000BPVT. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ, ổ cong vênh. Tất cả dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 12/5/2017 phục hồi dữ cho anh Hiện – O977896668. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST9500423AS. Tình trạng ổ cứng đòi format. Nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 12/5/2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – O989090116. Ổ cứng Hitachi 1TB model: HTS721010A9 bị hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ.
– Ngày 12/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – O1667575000. Ổ cứng Samsung 80GB model: SP0822N. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ, đĩa kém. Trong ngày dữ liệu được phục hồi
– Ngày 11/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Toàn – O979915879. HDD laptop Seagate 500GB model: ST500LT012. Lỗi cơ do đánh rơi. Dữ liệu được cứu thành công và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 11/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – O904858184. Ổ cứng PC Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân kiến chui, chết cơ. Dữ liệu được cứu và bàn giao cho anh Cường.
– Ngày 11/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Hùng ở Ninh Bình – O942041893. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST3250310CS bị chết cơ. Dữ liệu của anh Hùng được phục hồi thành công.
– Ngày 11/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – O984539411. Ổ cứng Desktop Hitachi 320GB model: HDS721032 bị chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hưng.
– Ngày 10/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho Khách hàng ở Hải Phòng – O906592899. Ổ cứng Seagate 80GB bị chết cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 10/5/2017 Recover data của anh Giao – O947336446. Ổ cứng laptop 500GB model: HTS545050A7. Hỏng 1/2 đầu từ, đĩa kém. Data được cứu lại sau 2 ngày.
– Ngày 10/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Dân – O949944248. HDD PC Samsung 160GB model: HD160HJ bị lỗi cơ. Sau 1 ngày data được lấy lại.
– Ngày 10/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – O988582241. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A7 bị hỏng 1/2 đầu từ, đĩa kém. Trong ngày dữ liệu được bàn giao cho anh Đạt
– Ngày 9/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Đô – O966991402. HDD laptop Western 320GB model: WD3200BEVT bị chết cơ, đã bị can thiệp. Data được bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 9/5/2017 lấy dữ liệu cho anh Đức ở Hải Dương – O968346899. Ổ cứng SSD kingston 120GB bị lỗi mất định dạng. Trong ngày dữ liệu được cứu thành công
– Ngày 9/5/2017 recover dữ liệu cho anh Hưng – O964232646. Ổ cứng Samsung laptop 500GB model: ST500LT012. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 9/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Hiếu ở Hải Phòng – O902037292. HDD Desktop Western 500GB model: WD5000AAKX bị mất dữ liệu do chạy Reset trong windows 10 được 1%. Trong ngày dữ liệu của anh Hiếu được khôi phục.
– Ngày 8/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – O963786666. HDD Western 160GB model: WD1600AAJS bị cháy nổ, chết cơ. Trong ngày dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho anh Thịnh.
– Ngày 8/5/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O903424808. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW, hỏng 1/4 đầu từ. Sau 2 ngày dữ liệu của khách hàng được phục hồi.
– Ngày 8/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Bình – O968301066. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT bị hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã cứu thành công dữ liệu cho anh Bình.
– Ngày 8/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Ngà – O964168639. HDD Seagate 500GB model: ST500DM002 đầu từ lỗi, đĩa kém. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho chị Ngà.
– Ngày 6/5/2017 Recover data cho anh Nguyên – O981603688. HDD Seagate 500GB bị ngấm nước, chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho anh Nguyên
– Ngày 6/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – O906267479. Ổ cứng Hitachi 120GB model: HTS5416120 chết cơ. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho anh Dũng.
– Ngày 6/5/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Vân – O946205568. HDD Hitachi 1TB model: HTS541010A9. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Dữ liệu của chị Vân được cứu lại và bàn giao cho khách.
– Ngày 6/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Huấn – O986839847. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD163GJ bị chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được cuudulieuhdd phục hồi thành công.
– Ngày 5/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Minh – O987867814. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX, đầu từ bị lỗi. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Minh
– Ngày 5/5/2017 Recover data cho anh Bằng – O988396359. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050 bị mất dữ liệu do ghost nhầm gộp ổ. Trong ngày datat của anh Bằng được phục hồi.
– Ngày 5/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Kứu – O904452168. Hard disk Western 500GB model: WD5000AAKX bị chết cơ, mạch hỏng. Dữ liệu được khôi phục lại toàn bộ.
– Ngày 5/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – O968510408. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW. Hỏng 1/4 đàu từ.Tất cả dữ liệu của anh Minh được khôi phục thành công.
– Ngày 4/5/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Nguyệt – O911518558. Đĩa cứng háng Toshiba laptop model: MK5055GSX. Hiện tượng vào windows chậm, không mở được ổ D. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ, đĩa kém. Toàn bộ data của chị Nguyệt được phục hồi.
– Ngày 4/5/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Mẫn – O946265112. HDD Western 500GB model: WD5000AAKX, ổ cứng bị Bad Sector đã format. Trong ngày data được phục hồi thành công.
– Ngày 4/5/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Quyền – O972011567. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LT012 bị lồi đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng dữ liệu được phục hồi lại đầy đủ.
– Ngày 4/5/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho chị Nhung – O902122826. Ổ cứng Seagate 320GB model: ST332013CS bị hỏng đầu từ. sau 1 ngày tất cả dữ liệu của chị Nhung được khắc phục.
– Ngày 3/5/2017 lấy lại dữ liệu cho chú Sơn ở Hà Tĩnh – O1695380255. Hard disk toshiba model: MK5075GSX bị hỏng đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được cứu lại đầy đủ.
– Ngày 3/5/2017 Recover data cho chị Huyền – O982501885. Ổ cứng Samsung 320GB model: HM321HI. Hiện tượng bị treo khi kết nối với máy tính, ẩm mốc. Nguyên nhân bị chết cơ. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi lại đầy đủ.
– Ngày 3/5/2017 khôi phục dữ liệu cho chị Tùng – O904728879. Ổ cứng di động SP 1TB bị mất dữ liệu do Virus đổi tên Folder. Dữ liệu được bàn giao đầy đủ cho chị Tùng.
– Ngày 3/5/2017 cứu dữ liệu cho chị Hằng – O987891825. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho chị Hằng sau 1 ngày.
– Ngày 2/5/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Toàn – O982917093. HDD Hitachi 500GB model: HTS545050A7 bị mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ cho khách hàng.
– Ngày 2/52017 cứu dữ liệu cho anh Phúc – O983479013. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EFRX. Nguyên nhân hỏng cơ, data được cứu lại và bàn giao cho anh Phúc.
– Ngày 2/5/2017 lấy lại dữ liệu cho chị Huyền – 0982501885. HDD Samssung 250GB model: HM251JI. Ổ cứng cắm vào máy tính bị treo, nguyên nhân hỏng 1/3 đầu từ. Sau 1 ngày tất cả data được lấy lại thành công.
– Ngày 2/5/2017 cứu dữ liệu cho anh Xâm – O979236488. Hard disk western 500GB model: WD5000BPKT, hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Xâm sau 2 ngày.

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017
4.9 (98.18%) 11 votes

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • cứu dữ liệu ổ cứng chết
  • ổ cứng bị mất định dạng
  • mât định dạng ổ cứng

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *