Ngày 01/11/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0986 752 5xx – Ổ cứng western model WD5000BPVT chết cơ.
20221101---WD5000BPVT
Ngày 01/11/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Nhật ở Huế – 0762 649 5xx – Ổ cứng seagate ST500DM009 đầu đọc hỏng.
20221101---ST500DM009
Ngày 01/11/2022 cứu lại data cho em Hùng – 0903 285 3xx – Ổ cứng seagate model ST500TL012 xoá nhầm mất dữ liệu.
14239---EST500TL012
Ngày 02/11/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Hoàn- 0889 912 2xx – Ổ cứng seagate ST1000LM035 đầu từ lỗi.
14222---ST1000LM035
Ngày 02/11/2022 cứu dữ liệu cho anh Bách – 0904 765 4xx – Ổ cứng western model WD10EZRX đầu từ lỗi.
14236---WD10EZRX
Ngày 02/11/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Thuý – 0988 814 9xx – Thẻ nhớ sandisk 32G mất dữ liệu.
20221102---The-sandisk-32G
Ngày 03/11/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Nam – 0983 227 2xx – Ổ cứng western model WD40EZRZ xoá nhầm mất dữ liệu.
14243---WD40EZRZ
Ngày 03/11/2022 khôi phục lại data cho anh Quốc Anh – 0936 374 4xx – Ổ cứng seagate ST2000DM006 chết cơ.
14245---ST2000DM006
Ngày 03/11/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn – 0968 809 1xx – Ổ cứng seagate model ST500DM002 đầu từ hỏng.
14246---ST500DM002
Ngày 04/11/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Đa – 0979 434 3xx – Ổ cứng seagate ST3250318AS đầu từ lỗi.
14231---ST3250318AS
Ngày 04/11/2022 phục hồi lại data cho anh Hải – 0912 421 9xx – Ổ seagate ST500DM002 đầu từ lỗi.
14247---ST500DM002
Ngày 04/11/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Lượng – 0902 185 2xx – Ổ western model WD10EARS đầu từ lỗi.
14250---WD10EARS
Ngày 05/11/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Tuấn ở Vĩnh Phúc – 0982 100 9xx – Ổ cứng western model WD40EZRX lỗi đầu từ.
20221105---WD40EZRX
Ngày 05/11/2022 khôi phục lại dữ liệu cho em Long – 0373 314 4xx – Ổ cứng segate ST250DM000 đầu từ lỗi.
14242---ST250DM000
Ngày 07/11/2022 cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0702 129 2xx – Ổ cứng seagate ST1000LM035 lỗi đầu từ.
14014---ST1000LM035
Ngày 07/11/2022 lấy dữ liệu cho anh Vinh ở Bình Dương – 0962 124 6xx – Ổ cứng server AL15SEB24EQ bị virus mã hóa.
20221107---AL15SEB24EQ
Ngày 07/11/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Khánh – 0966 014 8xx – Ổ cứng seagate ST3000DM001 ghost nhầm vào ổ chứa dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button