Ngày 17/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho chị Lý ở Quảng Ninh – 0389 922 4xx – Ổ cứng SSD Sandisk 256G chip lỗi.
14193-SSD-120-SP
Ngày 17/10/2022 khôi phục lại data cho em Hiếu – 0975 368 7xx – Ổ cứng SSD 120 chip lỗi.
20221017_SSD-Sandisk-256G
Ngày 18/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Bắc – 0983 186 1xx – Ổ cứng Western WD2500AAKX đầu từ hỏng.
14154-WD2500AAKX
Ngày 18/10/2022 phục hồi lại data cho chị Trang – 0916 969 8xx – The nho Sandisk 32G bị lỗi mất dữ liệu.
20221018The-nho-Sandisk-32G
Ngày 18/10/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Kiệt – 0395 477 6xx – The nho Sony 32G format nhầm mất dữ liệu.
14202-The-nho-Sony-32G
Ngày 19/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hồng – 0913 598 9xx – Ổ cứng Seagate model ST1000DM010 đầu từ lỗi.
20221019-ST1000DM010
Ngày 19/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Tiến – 0937 164 6xx – Ổ cứng Western model WD40EZRZ bị virus mã hóa.
14121-WD40EZRZ
Ngày 19/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Hoa – 0963 361 9xx – The nho Sandisk 32G bị mất ảnh.
20221019-The-nho-Sandisk-32G
Ngày 20/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Đức – 0389 987 5xx – Ổ cứng Hitachi model HTS543225A7A384 chết cơ.
14100-HTS543225A7A384
Ngày 20/10/2022 phục hồi lại data cho em Thắng – 0338 324 6xx – Ổ cứng Seagate model ST500LT012 bị nước vào, chết cơ.
14173-ST500LT012
Ngày 20/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Nghĩa – 0963 083 8xx – Case lap rap bi virus mã hóa.
14198-Case-lap-rap
Ngày 21/10/2022 phục hồi lại data cho anh Tuấn Anh – 0935 210 8xx – Ổ cứng Western WD2500AAKX chết cơ.
14180-WD2500AAKX
Ngày 21/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Thắng – 0946 288 9xx – Ổ cứng Hitachi model HTS5475-500 ổ đánh rơi, chết cơ.
14183-HTS5475-500
Ngày 21/10/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0373 314 4xx – Ổ cứng Seagate ST9500423AS bị chết cơ.
14205-ST9500423AS
Ngày 22/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thành – 0904 766 7xx – Box WD 1T xoá phân vùng, ghi đè dữ liệu.
14212-Box-WD-1T
Ngày 22/10/2022 phục hồi lại data cho anh Hiệp – 0396 070 4xx – Ổ cứng Seagate model ST3320418AS đầu từ lỗi.
14214-ST3320418AS
Ngày 22/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Cường – 0386 110 1xx – Ổ cứng WD model WD2500AAKX mất dữ liệu ổ D.
14217-WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button