Ngày 10/01/2020 Cuudulieu HDD tiếp nhận ổ cứng cho khách hàng ở Quảng Ninh – 09480xx989. Khách gửi ra ổ Seagate 500GB model : ST500DM002 trong tình trạng ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân do đầu đọc hỏng. Dữ liệu đã được Cuudulieu HDD cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

Seagate 500GB đầu đọc hỏng

Ngày 10/01/2020 khôi phục dữ liệu cho A Hoàng – 09653xx323. Ổ cứng laptop hãng Western 250GB model: WD2500BEVT, anh cho biết ổ không nhận. Kĩ thuật kiểm tra xác nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục thành công.

Western 250GB đầu từ hỏng

Ngày 10/01/2020 phục hồi data cho chú Nam – 09132xx655. HDD Western 2TB model: WD20SDZW, chú mô tả ổ không nhận. Chúng tôi kiểm tra và tìm ra nguyên nhân do đầu từ lỗi, đĩa kém, vật tư rất hiếm. Chỉ trong 2 ngày làm việc, chúng tôi đã phục hồi hoàn toàn data cho khách hàng.

Western 2TB đầu từ lỗi

Ngày 10/01/2020 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Giang – 09180xx990. Anh mang đến ổ cứng laptop Western 1TB model: WD10SDZW và cho biết ổ không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra xác định do đầu từ lỗi, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Tất cả dữ liệu đã được lấy lại thành công và bàn giao cho anh Giang.

Western 1TB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button