Ngày 27/03/2020 khôi phục dữ liệu cho khách hàng ở Hải Phòng – 09466xx119. Khách hàng gửi ra ổ Western 500GB model: WD5000AAKX và cho biết ổ không nhận. Chúng tôi kiểm tra, xác nhận do chết cơ, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

Western-500GB

Ngày 27/03/2020 lấy lại data ổ cứng cho anh Việt Anh – 03627xx145. Ổ cứng laptop hãng Western 1TB model: WD10SDZM , anh mô tả ổ không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra và phát hiện do đầu từ lỗi, đĩa kém. Data của anh Việt Anh đã được chúng tôi lấy lại hoàn toàn.

Western-1TB

Ngày 27/03/2020 phục hồi dữ liệu cho anh Phát ở Hải Phòng – 03781xx722. Anh chuyển phát ổ Western 2TB model: WD20EZRZ trong tình trạng cắm ổ không nhận. Chúng tôi kiểm tra, tìm ra nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Chỉ trong 2 ngày làm việc, tất cả dữ liệu đã được phục hồi.

Western-2TB

Ngày 27/03/2020 cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 09750xx777. HDD laptop hãng Western 640GB model: WD6400BPVT, anh cho biết không thấy dữ liệu. Kĩ thuật kiểm tra và xác định nguyên nhân do ghost nhầm, gộp ổ. Dữ liệu đã được cứu lại thành công và bàn giao lại cho anh Hoàng.

Western-640GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button