Ngày 13/02/2020 Công ty Khôi phục dữ liệu tiếp nhận ổ cứng cho anh Hải – 09846xx574. Khách hàng mang đến ổ Toshiba 1TB model: DT01ACA100 trong tình trạng cắm không nhận. Chúng tôi kiểm tra và xác nhận do chết cơ, đĩa kém. Mặc dù khả năng cứu thấp và vật tư hiếm nhưng chúng tôi đã cứu thành công dữ liệu cho khách hàng.

Toshiba 1TB chết cơ

Ngày 13/02/2020 khôi phục dữ liệu cho anh Duy Anh – 09155xx386. Ổ cứng hãng Western 320GB model: WD3200AAKX, anh cho biết ổ không nhận. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra, xác định do đầu từ lỗi, đĩa kém. Chỉ trong 2 ngày làm việc, đã khôi phục hoàn toàn dữ liệu và bàn giao đầy đủ cho anh Duy Anh.

Western 320GB đầu từ lỗi

Ngày 13/02/2020 phục hồi data ổ cứng cho anh Trang – 09836xx331. HDD hãng Seagate 250GB model: ST250DM000, anh mô tả không nhận trên win. Chúng tôi kiểm tra và tìm ra do đầu từ hỏng, đĩa kém. Toàn bộ data đã được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng..

Seagate 250GB đầu từ hỏng

Ngày 13/02/2020 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – 09680xx777. Anh mang đến ổ SSD 240GB và cho biết mất dữ liệu ổ C. Kĩ thuật tiến hành kiểm tra xác nhận do virus mất dữ liệu. Ngay sau đó, tất cả dữ liệu của anh Dũng đã được lấy lại và bàn giao đầy đủ lại cho anh.

SSD 240GB virus mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button