Ngày 24/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Thành – 0902 027 8xx – Ổ cứng Seagate ST1000DM010 chết cơ.
14143-ST1000DM010jpg
Ngày 24/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Doanh – 0778 263 5xx – Ổ Nas mất dữ liệu.
14143-ST1000DM010jpg
Ngày 24/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Quý – 0988 136 1xx – Ổ cứng Server BD03685A24 mất dữ liệu.
14143-ST1000DM010jpg
Ngày 24/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0978 686 0xx – Ổ cứng SSD Lite 256G chip lỗi.
14208-SSD-Lite-256G
Ngày 24/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Hòa – 0906 113 1xx – Ổ cứng Seagate model ST250DM000 mất dữ liệu.
20221020- seagate
Ngày 25/10/2022 phục hồi lại data cho anh Đạt – 0986 405 6xx – Ổ cứng Western model WD40NM2M đầu từ hỏng.
14077-WD40NM2M
Ngày 25/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Hoàng – 0378 120 7xx – Ổ cứng WD model WD10EARS đầu từ lỗi.
221011-WD10EARS
Ngày 25/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Hải – 0985 799 6xx – Ổ cứng Seagate ST1000LM024 ổ bad nặng, đầu từ đọc kém.
221011-WD10EARS
Ngày 25/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Dương – 0904 333 5xx – Case Server IBM 3650 bị virus mã hóa.
14195-Case-Server-IBM-3650
Ngày 25/10/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Huệ – 0981 632 6xx – Ổ cứng SSD Memory 256G chip lỗi.
14216-SSD-Memory-256G
Ngày 25/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0949 753 5xx – Ổ cứng Seagate model ST3250318AS đầu từ lỗi.
20221022-ST3250318AS
Ngày 26/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho em Nam – 0983 570 5xx – Ổ cứng Seagate ST1000LM024 chết cơ.
14163-ST1000LM024
Ngày 26/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0903 287 0xx – Ổ cứng Seagate model ST6000DM003 mất dữ liệu.
14178-ST6000DM003
Ngày 26/10/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Tường – 0981 412 8xx – Ổ cứng SSD 120 Kingston chip lỗi.
14192-SSD-120-Kingston
Ngày 26/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Đạt – 0329 526 9xx – Ổ cứng WD model WD5000BPKT đầu từ lỗi.
14213-WD5000BPKT
Ngày 26/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – 0918 077 2xx – Ổ cứng Hitachi HTS545050A7E680 chết cơ.
14218-HTS545050A7E680
Ngày 26/10/2022 phục hồi lại data cho anh Hải – 0989 210 9xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 chết cơ.
12420-DT01ACA050
Ngày 26/10/2022 khôi phục dữ liệu cho em Hưng – 0986 040 1xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14221-DT01ACA050
Ngày 27/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Linh – 0904 729 9xx – Ổ cứng Toshiba MQ01UBD100 lỗi đầu đọc.
20220928-MQ01UBD100
Ngày 27/10/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Trí – 0963 295 8xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 đầu từ lỗi.
14185-ST500DM002
Ngày 27/10/2022 cứu lại dữ liệu cho em Đắc – 0961 180 5xx – Ổ cứng Samsung HD103SJ đầu từ lỗi.
14224-HD103SJ
Ngày 27/10/2022 phục hồi lại data cho anh Hà – 0902 210 2xx – Ổ cứng Toshiba model HDWT720 Ghost nhầm mất dữ liệu.
14227-HDWT720
Ngày 28/10/2022 khôi phục lại data cho anh Hưng – 0857 519 8xx – Ổ cứng Seagate model ST400VN008 bị lỗi.
14176-ST400VN008
Ngày 28/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thanh – 0343 921 2xx – Ổ cứng Hitachi model HTS5450A7E680 đầu từ lỗi.
14200-HTS5450A7E680
Ngày 28/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Duy – 0967 421 6xx – Ổ cứng Hitachi model HTS545050A7E380 đầu từ lỗi.
14200-HTS5450A7E680
Ngày 28/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Dũng – 0869 272 5xx – Thẻ nhớ sandisk 32G bị lỗi.
20221028-The-sandisk-32G
Ngày 29/10/2022 khôi phục lại data cho anh Hoàng – 0378 120 7xx – Ổ cứng Western WD2500AAJS ổ ngập nước chết cơ.
20220922-WD2500AAJS
Ngày 29/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Linh – 0344 411 1xx – Ổ cứng Seagate model ST2000LM003 đánh rơi, lỗi đầu từ.
14145-ST2000LM003
Ngày 29/10/2022 phục hồi dữ liệu cho em Tâm – 0367 969 4xx – Ổ cứng Seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.

Ngày 29/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho chị Mừng – 0904 650 3xx – Ổ cứng Seagate model ST3320613AS lỗi đầu từ.
14230-ST3320613AS
Ngày 31/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Giang – 0902 116 2xx – Ổ cứng Seagate ST340014A bị chết cơ.
13808-ST340014A
Ngày 31/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Thọ – 0977 999 9xx – Máy Dell 3671 bị virus mã hóa.
14177-Dell-3671
Ngày 31/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho chị Thược – 0967 999 6xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA050 đầu từ lỗi.
14232-DT01ACA050

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button