Ngày 8/3/2022 cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0969 363 1xx từ ổ SSD 120G Kingston trong tình trang chip lỗi.
24-2-SSD-120G-Kingston
Ngày 8/3/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Ngà – 0977 657 0xx – Ổ HDD model: DT01ACA050. Sau khi kỹ thuật kiểm tra xác định đầu đọc lỗi.
13263-DT01ACA050
Ngày 8/3/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Kiều – 0921 886 6xx – 02 USB Sandisk (16G, 64G2) bị mất dữ liệu.
8-3USB-Sandisk-16G-64G
Ngày 9/3/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0982 819 3xx – Ổ seagate ST250DM000 với hiện trạng ổ chết cơ.
13151-ST250DM000
Ngày 9/3 2022 lấy lại dữ liệu cho anh Luân – 0969 662 5xx – HDD seagate model: ST1000LM035. Sau khi kiểm tra kết luận đầu từ lỗi, đĩa kém.
13236-ST1000LM035
Ngày 9/3/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Thiệu – 0397 451 9xx – Ổ western WD3200BPVT tình trạng đầu từ lỗi.
13268-WD3200BPVT
Ngày 10/3/2022 cứu dữ liệu cho anh – Trường – 0981 783 2xx – Ổ cứng seagate model: ST3500418AS trong tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém.
13265-ST3500418AS
Ngày 10/3/2022 khôi phục lại dữ liệu cho chú Phong – 0913 235 1xx – Ổ western WD5000LMVW bị lỗi đầu từ, đĩa kém.
13272-WD5000LMVW
Ngày 11/3/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Trung – 0977 091 5xx – Ổ cứng seagate model ST500LM021 với tình trạng ổ chết cơ.
13261-ST500LM021
Ngày 11/3/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Lam – 0904 911 0xx – Ổ HDD DT01ACA100 với tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém.
13269-DT01ACA100
Ngày 11/3/2022 khôi phục dữ liệu cho em Ngọc – 0975 266 9xx – Ổ SSD Western Green 240G do chip bị lỗi.
13274-SSD-WD-Green-240G
10/3/22 14/3 13276 Chị Hà 0946 229 2xx – ST3500414CS Chết cơ
13276-ST3500414CS
Ngày 12/3/2022 cứu dữ liệu cho anh Long – 03689754xx – Ổ seagate ST1000DM010 trong tình trạng đầu từ lỗi.
13278-ST1000DM010
Ngày 12/3/2022 lấy lại dữ liệu cho em Thùy ở Hải Dương – 0969 686 6xx – Ổ cứng western WD05PURX chết cơ.
11-3-WD05PURX
Ngày 12/3/2022 cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0965 368 8xx – Ổ Toshiba 1T bị mất dữ liệu.
13279-Toshiba-1T
Ngày 14/3/2022 cứu dữ liệu ổ cứng cho em Thùy ở Hải Dương – 0969 686 6xx – Ổ seagate model ST500DM002 bị chết cơ.
11-3-ST500DM002
Ngày 14/3/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Huấn – 0938 835 5xx – Ổ HDD model DT01ACA100 trong tình trạng đầu từ lỗi.
13280-DT01ACA100
Ngày 14/3/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Đoan – 0916 809 0xx – Ổ Toshiba MQ01ABD075 bị virus mã hóa dữ liệu.

Ngày 15/3/2022 khôi phục dữ liệu cho chị Hà – 0902 164 971 – Ổ western WD5000AAKX đầu từ lỗi, đĩa kém.
13273-WD5000AAKX
Ngày 15/3/2022 cứu dữ liệu cho em Thắng – 0983 104 321 – Ổ seagate model ST500DM002 qua kiểm tra kết luận tình trạng chết cơ.
13282-ST500DM002
Ngày 15/3/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – 0904 614 889 – HDD western WD5000LPVX bị mất dữ liệu.
13287-WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button