Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2017

cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8
– Ngày 31/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Trìu – O988405070. HDD samsung 80GB model: HD082GJ, chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 31/8/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng – O989271945. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX, ổ cứng bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 31/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Tiến – O906298811. Thẻ nhớ SD 64GB bị mất dữ liệu. Trong ngày data được cứu lại và bàn giao cho anh Tiến
– Ngày 31/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thiện – O984118811. Ổ cứng Western 1TB model: WD10EZEX, ổ cứng bị mất dữ liệu do xóa nhầm. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Thiện.

– Ngày 30/8/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – O979272882. Ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024 format mất dữ liệu, ổ cứng bị Bad. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 30/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Hùng – O904362815. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450320 bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hùng.
– Ngày 30/8/2017 phục hồi dữ liệu cho công ty Trí Tiến – O965662485. Ổ cứng Seagate 160GB ổ kêu lạch cạch, chết cơ. Dữ liệu được cứu lại thành công và gửi lại cho khách hàng.

– Ngày 29/8/2017 khôi phục dữ liệu cho khách hàng ở Hải Dương – O986756716. Ổ cứng Hitachi 120GB model: HTS5425120 bị ghost đè mất dữ liệu ổ C. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại khách hàng ở Hải Dương.
– Ngày 29/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Dương – O902225492. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS5450320 bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Dương
– Ngày 29/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Huân – O986839847. HDD Western 1 TB model: WD10JMVW. Hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Huân
– Ngày 29/8/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Huyền – O902155212. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW ổ cứng bị đánh rơi hỏng 1/3 đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho chị Huyền

– Ngày 28/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Đông ở Hải Dương – O979625586. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ. Dữ liệu được cứu lại và gửi lại cho anh Đông.
– Ngày 28/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hợi – O977340184. Ổ cứng samsung 160GB model: HM160HI ổ cứng bị bad nặng. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hợi
– Ngày 28/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đức – O981769366. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Đức.

– Ngày 26/8/2017 phục hồi dữ liệu cho chị Hiền ở Thái Nguyên – O904175262 ổ cứng Seagate ST250DM00, đầu từ hỏng. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho chị Hiền
– Ngày 26/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Ý – O947257070. HDD Western 250GB model: WD2500AAKX hỏng đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Ý.
– Ngày 26/8/2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Hòa – O903222886. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX bị mất phân vùng. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Hòa.
– Ngày 26/8/2017 Khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – O936780285. Thẻ nhớ Sandisk 64GB bị lỗi thẻ mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu được bàn giao cho anh Hòa

– Ngày 25/8/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng ở Bắc Giang – O906066833. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 25/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn ở Quảng Ninh – O966166565. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPCX bị hỏng cơ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Tuấn.
– Ngày 25/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Cường – O1673586686. Ổ cứng Western 4TB model: WD4004FZWX ổ cứng đòi format. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho cho khách hàng sau 2 ngày.
– Ngày 25/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Quân – O964350995. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị hỏng đầu từ. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công.

– Ngày 24/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Đăng – O982427781. Ổ cứng Seagate Desktop 500GB model: ST500DM002. Ổ cứng bị nước đổ vào, mạch cháy, chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho anh Đăng
– Ngày 24/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – O915045995. HDD Seagate 500GB model: ST9500325AS mất dữ liệu do ghost lại win. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Dũng.
– Ngày 24/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – O967941156. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST3500620AS. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Hải

– Ngày 23/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – O904283332. Ổ cứng di dộng Western 1TB model: WD10JMVW. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ data của khách hàng được phục hồi thành công.
– Ngày 23/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Tiến – O989909455. Thẻ nhớ 32GB yêu format. Trong ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 23/8/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – O965959599. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. Nguyên nhân ổ cứng chết cơ. Tất cả dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 22/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – O973896136. HDD Western 1TB model: WD10EADS. Tình trạng ổ cứng đòi format. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Quyết.
– Ngày 22/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho công ty Cường Trung – O936263236. Hard disk seagate 250GB model: ST250DM00 bị mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Trung.
– Ngày 22/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – O932343638. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500LT012. Đầu từ bị lỗi. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tuấn.

– Ngày 21/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – O964821239. Ổ cứng Seagate 320gb model: ST320LM001 bị ghost nhầm, copy đè dữ liệu, ổ bị bad. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Thịnh.
– Ngày 21/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng – O987891433. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EZRX bị chết cơ, đĩa kém. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu của anh Hoàng được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Phong – O1687628783/O915200292. Ổ cứng Toshiba 320GB model: MK3265GSX. Ổ cứng mất dữ liệu do chia lại ổ, đã copy đè dữ liệu. Trong ngày data được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 21/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – O947276669. Thẻ nhớ 64GB, tình trạng đòi format. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Hòa.

– Ngày 19/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hồng – O1642789777. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS545050. Tình trạng hỏng 1/2 đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hồng.
– Ngày 19/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Bá – O914858831. HDD Western 500GB model: WD5000BEVT hỏng 1/4 đầu từ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Bá.
– Ngày 19/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Huấn – O983971672. Ổ cứng Samsung 250GB model: HD253GJ. Nguyên nhân chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Huấn.
– Ngày 19/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Khánh – O986938132. Thẻ nhớ 8GB bị mất dữ liệu do xóa nhầm. Trong ngày dữ liệu của anh Khánh được phục hồi thành công.

– Ngày 18/8/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Chính – O981113226. USB Kingston 8GB có hiện tượng đòi Format. Trong ngày dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Chính.
– Ngày 18/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Thắm – O914811226. Ổ cứng Seagate 500GB model: ST500DM002 bị mất định dạng, nhận sai dung lượng. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– 18/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thanh – O902133010. Ổ cứng Hitachi 160GB model: HTS542516 bị chết cơ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Thanh.
– 18/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Quyên – O975646654. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao cho chị Quyên.

– Ngày 17/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Long – O868467725. HDD PC Western 80GB bị chết cơ. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho anh Long.
– Ngày 17/8/2017 Recover data cho chú Thành – O975946242. Ổ cứng Seagate Desktop 250GB hỏng đầu từ. Dữ liệu phục hồi và bàn giao cho chú thành sau 1 ngày.
– Ngày 17/8/2017 phục hồi data cho khách hàng – O965959599. Ổ cứng Hitachi 80GB, model: HDS721680. Nguyên nhân bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được phục hồi.
– Ngày 17/8/2017 lấy dữ liệu cho anh Đức – O978921992. Ổ cứng Toshiba 500GB model: MQ01ABF050. Tình trạng HDD bị Bad. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày

– Ngày 16/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O913381566. Ổ cứng Samsung 200GB model: HD203WI bị cháy mạch, cháy đầu từ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Sơn.
– Ngày 16/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Chi – O977999114. Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW . Ổ cứng bị Bad Sector, dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 16/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quý – O962897368. Ổ cứng Hitachi laptop model: HTS723232 bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Quý.
– Ngày 16/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – O904555106. Ổ cứng Seagate 250GB đầu từ bị lỗi. Toàn bộ Data được phục hồi và bàn giao cho anh Tùng

– Ngày 15/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Đức – O904492995. HDD desktop Western1TB model: WD10EAVS bị đánh rơi, chết cơ. Data được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho anh Đức.
– Ngày 15/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Quang Anh – O912033606. HDD Western 1TB
Model: WD10JMVW. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng công ty cứu toàn bộ dữ liệu cho anh Quang Anh.
– Ngày 15/8/2017 phục hồi dữ liệu HDD cho anh Bình – O902031323. Ổ cứng Toshiba 500GB model: DT01ACA050. HDD bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Bình.
– Ngày 15/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – O989577827. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322HJ bị chết cơ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Hải.

– Ngày 14/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tiến ở Ninh Bình – O983012828. HDD Toshiba 500GB model: DT01ACA050. Tình trạng ổ cứng hỏng đầu từ. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày.
– Ngày 14/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Hải – O974070984. Ổ cứng Western 2TB model: WD20EFRX bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu của anh Hải được phục hồi.
– Ngày 14/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thọ – 0982360888. Máy tính Mac của anh Thọ không truy xuất được dữ liệu do ổ D bị RAW. Trong ngày data được bàn giao lại cho anh Thọ

– Ngày 12/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vượng – O983334017. Ổ cứng Hitachi 160GB model: HTS543216. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Data được chúng tôi phục hồi thành công.
– Ngày 12/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tạ – O963900488. Ổ cứng PC Samsung 250GB model: HD253GJ, chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Tạ.
– Ngày 12/8/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O965959599. HDD desktop 500GB model: ST500DM002, lỗi đầu từ. Sau 1 ngày toàn bộ data được phục hồi thành công.
– Ngày 12/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tâm – O936768485. Ổ cứng Western 1TB model: WD1003FZEX bị lỗi 1/2 đầu từ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho anh Tâm sau 1 ngày.

– Ngày 11/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tân – O977288688. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVX . Tình trạng ổ cứng bị treo, nguyên nhân hỏng ½ đầu từ. Trong ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 11/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Hiệp – O983197526. Ổ cứng Toshiba 1TB model: MQ01ABD100 bị chết cơ do đánh rơi. Toàn bộ data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 11/8/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Toản – O982052620. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Ổ cứng bị hỏng đầu từ. Toàn bộ data được phục hồi thành công.
– Ngày 11/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – O977280485. Ổ cứng desktop Seagate 500GB, hỏng đầu từ. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Sơn

– Ngày 10/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Trưởng – O983675968. Ổ cứng Samsung 320GB model: HD322GJ. Ổ cứng bị hỏng cơ, dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 10/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệu – O982186989. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600BEVS. Ổ cứng mất dữ liệu do cắm vào máy Mac bị đè dữ liệu., bad nhẹ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Hiệu.
– Ngày 10/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Ngũ ở Hải Phòng – O913285168. Ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và gửi lại cho anh Ngũ.

– Ngày 9/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Dương – O989983868. Ổ cứng Western 4TB model: WD40EFRX bị hỏng 1/8 đầu từ. Data được phục hồi thành công sau 2 ngày
– Ngày 9/8/2017 lấy dữu liệu cho anh Tân – O977957991. Ổ cứng Western 500Gb model: WD5000AZLX bị mất dữ liệu do fomat nhầm, chạy phần mềm, copy đè dữ liệu. Data được cứu lại và bàn giao cho anh Tân
– Ngày 9/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – O933827828. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10EZEX , do Ghost nhầm nên mất dữ liệu. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Sơn.
– Ngày 9/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Hoạt – O988050405. Ổ cứng Hitachi 750GB model: HTS721075A9E630 bị chết cơ. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho anh Hoạt

– Ngày 8/8/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – O978854564. Ổ cứng Western 3TB model: WD30NMVW bị chết cơ. Tất cả data được phục hồi và bàn giao cho anh Thắng.
– Ngày 8/8/2017 cứu lại data cho anh Trường – O973694169. Ổ cứng Hitachi 320GB model: HTS545032 bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 8/8/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng – O974975555. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS54750A7. Nguyên nhân đầu đọc lỗi. Data được cứu lại sau 1 ngày.
– Ngày 8/8/2017 phục hồi dữ liệu chi khách hàng ở Huế – O913425406/ O914365257. Ổ cứng Desktop Western 320GB model: WD3200AAJS. Dữ liệu bị mất do cài lại windows chưa copy dữ liệu ổ C. Data được phục hồi và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

– Ngày 7/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Ngọc – O944883599. Ổ cứng Samsung 500GB model: HD501LJ bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 7/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thăng – O983210971. USB 8GB bị mất dữ liệu. Công ty đã phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng.
– Ngày 7/8/2017 cứu dữ liệu cho anh Thành – O1658120598. Thẻ nhớ bị mất dữ liệu. Dữ liệu cứu thành công và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

– Ngày 5/8/2017 Recover data cho anh Nhớ – O912653018. Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS. Dữ liệu được cứu lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/8/2017 cứu dữ liệu cho anh khách hàng – O919166308. Ổ cứng Seagate desktop 500GB model: ST500DM002, đầu từ lỗi. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 5/8/2017 lấy lại dữ liệu cho Bác Nam – O913235655. Ổ cứng Western 3TB model: WD30EZRX bị lỗi đầu đọc. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi thành công.
– Ngày 5/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Thế – O903442007. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS bị chết cơ. Data được cứu ại và bàn giao cho khách hàng.

– Ngày 4/8/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – O1692093365. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT, đầu từ lỗi, đĩa kém. Data được cứu lại thành công và bàn giao cho anh Tuấn.
– Ngày 4/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tiến ở Quảng Trị – O916764345. Ổ cứng Desktop Samsung 80GB model: HD081GJ. Data được phục hồi và gửi lại cho anh Tiến.
– Ngày 4/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh khách hàng – O98232066.
Ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

– Ngày 3/8/2017 phục hồi dữ liệu cho khách hàng – O985572442. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Data được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.
– Ngày 3/8/ 2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Mạnh – O982391086. Ổ cứng Desktop 80GB model: MD00800 – BJDW bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 2 ngày
– Ngày 3/8/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nhiệm ở Vĩnh Phúc – O978968938. Ổ cứng Seagate 250GB bị hỏng đầu từ. Dữ liệu được cứu lại và gửi lại cho khách hàng.
– Ngày 3/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Long – O914962629. HDD laptop Western 500GB model: WD5000LPVX, hỏng đầu từ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Long.

– Ngày 2/8/2017 cứu lại data cho Khách hàng ở Hải Phòng – O934268666. Ổ cứng Desktop 320GB model: HD322GJ. Nguyên nhân hỏng cơ. Data được phục hồi và gửi lại cho khách hàng
– Ngày 2/8/2017 phục hồi dữ liệu cho anh Tú – O985064811/ O984404022. HDD Desktop Western 250GB model: WD2500AAJS. Tình trạng ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 2/8/2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Trưởng – O983675968. Ổ cứng Seagate 160GB model: ST3160815AS. Ổ cứng bị hư cơ. Data được phục hồi và bàn giao cho anh Trưởng sau 2 ngày.

– Ngày 1/8/2017 cứu dữu liệu ổ cứng Quý – O902162026. HDD Toshiba 500GB model: MQ01ABF050 bị hỏng cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao cho anh Quý sau 1 ngày.
– Ngày 1/8/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tôn – O988343864. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEKT, đầu từ lỗi. Trong ngày tất cả dữ liệu được cứu thành công.
– Ngày 1/8/2017 Recover data cho anh Lâm – O985679899. Hard disk Western 320GB model: WD3200AAKS. Ổ cứng bị mở can thiệp nhưng không thành công. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.
– Ngày 1/8/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Thái – O987969988. Ổ cứng Desktop Hitachi model: HDS721032. Nguyên nhân HDD bị chết cơ. Data được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 8 năm 2017
5 (100%) 6 votes

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • cách khôi phục dữ liệu camera an ninh
  • lay lai hinh anh da xoa o camera quan sat
  • dịch vụ làm mới hdd
  • sua chua o cung di dong
  • khôi phục thẻ nhớ

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *