– Ngày 19/7/2019 cứu dữ liệu Server cho chị Huyền – 08443xx966. Máy chủ IBM cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 1TB. Chị Huyền cho biết máy chủ bị mất cấu hình Raid nên không thể truy xuất được dữ liệu. Sau 1 Ngày toàn bộ dữ liệu của chị Huyền được chúng tôi phục hồi thành công.

Cứu dữ liệu máy chủ Raid1 sas 1TB mất cầu hình

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button