Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài win nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài win nhầm

– Ngày 9/4/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0917783783. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT. Ổ cứng bị mất dữ liệu trên phân vùng C:\ do trước khi cài lại windows khách hàng không copy dữ liệu ra. Chúng tôi đã khôi phục lại dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

cuu du lieu WD5000BPVT

 

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB cài win nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *