– Ngày 2/7/2019 cứu dữ liệu Raid1 cho anh Đức – 09468xx963. Anh Đức cho biết máy chủ của anh chạy Raid1 hiện tại bị virus mã hóa, do không có kinh phí để giải mã dữ liệu nên anh quyết định phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 4TB model: WD4000FYYZ đã bị hỏng, rút ra khỏi Server trước khi bị virus tấn công. Sau khi chúng tôi tiếp nhận kiểm tra xác định được ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của anh Đức được chúng tôi phục hồi lại toàn bộ và bàn giao lại đầy đủ cho anh Đức

Cứu dữ liệu Western 4TB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button