Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500Gb chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500Gb chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500Gb chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 4/2/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Giáp – 0917658448. Ổ cứng laptop Samsung model: ST500LM012. Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *