Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 22/4/2016 khôi phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – 01273131523.Ổ cứng laptop Samsung 500GB model: HM500JI. Tình trạng ô cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HM500JI

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *