Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB

– Ngày 22/4/2016 khôi phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – 01273131523.Ổ cứng laptop Samsung 500GB model: HM500JI. Tình trạng ô cứng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được khôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HM500JI

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *