Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Samsung 500GB chết cơ

Xin mời bình chọn!

– Ngày 12/5/2016  cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 091343959. Ổ cứng Samsung 500GB model: ST500LM012. Ổ cứng của anh Đạt có hiện tượng không nhận trong windows. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liêu ST500LM012

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *