Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng desktop 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng desktop 320GB chết cơ

– Ngày 30/3/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – 0981051989. Ổ cứng desktop Seagate 320GB. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Tất cả dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu Seagate 320GB

Cứu dữ liệu ổ cứng desktop 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *