Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu Hdd Desktop Seagate 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu Hdd Desktop Seagate 320GB chết cơ

Cứu dữ liệu Hdd Desktop Seagate 320GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/2/2016 cứu dữ liệu Hdd Desktop Seagate cho chị Duyên – 0960279403. Ổ cứng khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận, phát ra tiếng kêu nhỏ. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi  phục và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *