– Ngày 13/1/2021 cứu dữ liệu máy chủ IBM cho anh Hùng – 09856xx111. Máy chủ IBM sử dụng 2 ổ cứng SAS 146,8GB, cấu hình Raid1. Anh Hùng cho biết máy chủ không truy xuất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra xác định được 2 ổ cứng bị lỗi. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu của anh Hùng được bàn giao đầy đủ lại cho anh Hùng.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button