Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu 4 ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu 4 ổ cứng chết cơ

Cứu dữ liệu 4 ổ cứng chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 2/2/2016 cuudulieuhdd tiếp nhận 4 ổ cứng của chị Thi – 01685581917: ổ cứng Seagate (1.5TB), Samsung (500GB), 2 ổ cứng Seagte (500GB) chạy Raid 0. Tình trạng cả 4 ổ cứng đều không nhận, nguyên nhân do bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi khôi  phục và bàn giao lại  cho khách hàng.

cứu dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *