Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB đầu từ lỗi

– Ngày 12/5/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0987805272. Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD. Ổ cứng có hiện tượng không vào được hệ điều hành. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng lỗi đầu từ. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho anh Minh sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB đầu từ lỗi
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *