Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng Western 80GB kêu lạch tạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 80GB kêu lạch tạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 80GB kêu lạch tạch
Xin mời bình chọn!

– Ngày 20/4/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho Sơn – 0906045946. Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD. Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã phục hồi tất cả dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu WD800JD

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *