Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng tháng 1 năm 2014

Phục hồi dữ liệu ổ cứng tháng 1 năm 2014

phuc hoi du lieu o cung 2T

– 27/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nhơn – 0903462376. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb lỗi đầu đọc

– 26/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0979856166. Ổ cứng Seagate 1Tb hỏng đầu đọc

– 25/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0914363629. Ổ cứng di động Hitachi 1Tb đánh rơi lỗi cơ. Hoàn thành sau 01 ngày

– 25/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0904968288. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi đầu đọc

– 24/1/2014 Cứu dữ liệu cho chị Giang – 0943140337. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Modle: WD3200BPVT) chết cơ

– 24/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Ngọc Anh – 0913039627. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi cơ

– 24/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0962990220. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST2500DM000) hỏng đầu đọc

– 23/1/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0906114239. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ

– 23/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Khanh – 0966631812. Ổ cứng Seagate laptop 500Gb hỏng đầu đọc. Trả dữ liệu sau 1 ngày

– 23/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn – 0977838153. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ

– 23/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0986011190. Ổ cứng Laptop Toshiba 160Gb (Model: MK1652) hỏng cơ. Hoàn thành sau 1 ngày

– 23/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 01649616130. Ổ cứng samsung 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khôi phục và trả dữ liệu cho khách hàng sau 30 phút

– 22/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0912766968. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 22/1/2014 Cứu dữ liệu cho Chị Trâm – 0912031522. USB 8Gb lỗi mất dữ liệu

– 21/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Vững – 0902110600. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) hỏng cơ. Trả dữ liệu sau 01 ngày

– 21/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Việt – 0912680034. Ổ cứng samsung 80Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Cuu du lieu và trả dữ liệu cho khách hàng sau 30 phút

– 21/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0983735348. Ổ cứng Maxtor 40Gb bad nặng không đọc được dữ liệu. Trả dữ liệu cho khách hàng sau 01 ngày

– 20/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tuấn Anh – 0987281090. Ổ cứng di động Samsung 320Gb hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục và trả trong ngày

– 20/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0936421369. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 20/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Phúc – 0902252464. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5061) hỏng đầu đọc

– 19/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Yến – 0974055399. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPKT) lỗi đầu đọc. Trả dữ liệu cho khách hàng sau 01 ngày

– 18/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyên – 01656849966. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) bad nặng, không đọc được dữ liệu. Nhận 12h00 ngày 17/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 18/1/14

– 18/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – 0982705531. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ. Nhận 15h00 ngày 17/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 18/1/14

– 17/1/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Điều 0936389818. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD250HJ) chết cơ. Nhận 14h00 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

– 17/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sinh – 0912968128. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AADS) nổ mạch cháy đầu đọc. Nhận 16h30 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

– 17/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thịnh – 0977499852. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng cơ không detect. Nhận 10h30 ngày 16/1/14, hoàn thành 8h00 ngày 17/1/14

– 16/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hương – công ty ADCC ĐC: 180 Trường Chinh, Hà nội. Ổ cứng Seagate 250G mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng sau 40 phút

– 16/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 0913235904. Ổ cứng laptop seagate 250Gb bad nặng. Windows đã scan và repair hỏng cấu trúc đường dẫn. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ sau 8 giờ

– 15/1/2014 Phục hồi dữ liện cho anh Huy – 0944696898. Ổ cứng laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) bị bad nặng

– 14/1/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Hải Vân – 0943059519. Ổ di động My Passport 1Tb 2.5″ USB 3.0 hỏng đầu đọc

– 14/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng WD500Gb cho anh Hùng – 0973223794. Ổ cứng bị cài đè windown 8 lên vùng chứa dữ liệu

– 13/1/2014 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb cho anh Hùng. Ổ cứng mất dữ liệu do ghost windows

– 13/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hiếu – 0904519451. Ổ cứng di động My passport 1Tb 2.5″ hỏng đầu đọc

– 13/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0913121981. Ổ cứng laptop 500Gb. Mất định dạng

– 13/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0949513333. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST5000DM002) chết cơ

– 11/1/2014 Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị An – 09428758XX. Ổ cứng Laptop samsung 500Gb lỗi không đọc được dữ liệu (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 11/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0904210787. Ổ cứng Laptop samsung 640Gb (Model: HM640JJ) chết cơ

– 10/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng cơ. Phục hồi dữ liệu đầy đủ trả sau 01 ngày

– 10/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0974635468. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng cơ. Phục hồi toàn bộ và trả sau 01 ngày

– 10/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Nam 0989394541. Máy tính mất dữ liệu. Phục hồi và trả dữ liệu trong ngày

– 9/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Hà – 0912310985. Ổ cứng Samsung 250Gb mất dữ liệu do ghost nhầm

– 9/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hải – 0913555156. Ổ cứng Western 2Tb lỗi đầu đọc

– 8/1/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – Đà Nẵng – 0905098998. Ổ cứng seagate 250Gb hỏng cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công

– 8/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Niên – 0912426929. Ổ cứng laptop Toshiba 40Gb (Model: MK4025) lỗi cơ

– 8/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng PC cho anh Giáp – 0912227550. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không detect

– 7/1/2014 Phục hồi cho anh Tuấn – 0978109896 dữ liệu từ ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) chết cơ

– 7/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0985225222. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) lỗi cơ

– 6/1/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Quyên – 0983166938. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb lỗi đầu đọc

– 6/1/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0913325579. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng đầu đọc

– 5/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Lộc – 0904392086. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi cơ

– 5/1/2014 Lấy lại dữ liệu cho anh Việt -0985151151. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb Ghost nhầm đè dữ liệu

– 3/1/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chú Lương – 0904235868. Ổ cứng Samsung 250 hỏng cơ

– 2/1/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 01228409900. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) Chết cơ

– 1/1/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyền – 01686222889 Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT) ghost nhầm mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng tháng 1 năm 2014
Xin mời bình chọn!

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • st2500dm000

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *