– Ngày 01/04/2021 phục hồi dữ liệu máy chủ cho anh Hiệp – 09859xx162. Anh Hiệp cho biết máy chủ được cấu hình Raid0, sử dụng 2 ổ cứng Western 2TB và Western 1TB, do máy chủ bị hỏng main, mất cấu hình Raid nên không thể truy xuất được dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button