Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB chết cơ

– Ngày 11/3/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Việt – 0915289301. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX. Ổ cứng bị chết cơ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi tiến hành cứu toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu WD5000LPVX

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western 500GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *