Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ

Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ

Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 4/4/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Khoái – 0944886107. Ổ cứng desktop 160GB model: HD161HJ. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *