Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ

Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ

– Ngày 4/4/2016 phục hồi dữ liệu hdd cho anh Khoái – 0944886107. Ổ cứng desktop 160GB model: HD161HJ. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

Phục hồi dữ hdd Desktop 160GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *