Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 19/4/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Lập – 0904656888. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BEVT. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân hỏng 1/4 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000BEVT

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *