Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu box di động Western 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu box di động Western 1TB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu box di động Western 1TB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 6/4/2016 cứu dữ liệu box di động cho anh Tri – 0932312699. Ổ cứng di động Western 1TB model: WD10JMVW. Ổ cứng có hiện tượng hỏng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng đã khôi phục 3/4 đầu từ . Sau 1 ngày dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.
cứu dữ liệu WD10JMVW

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *