Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 7/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – 0932282528. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.

lấy lại dữ liệu WD5000BPVT

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *