Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

– Ngày 7/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – 0932282528. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng 1/3 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 2 ngày.

lấy lại dữ liệu WD5000BPVT

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *