Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB cháy nổ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB cháy nổ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB cháy nổ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 16/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Quang ở Quảng Ninh – 0916073249. Ổ cứng Western (tàu) 250GB model: WD2500AAJS. Ổ cứng mạch bị cháy nổ, cơ lạch cạch. Toàn bộ dữ liệu của anh Quang được chúng tôi lấy lại và bàn giao lại sau 1 ngày.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *