Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop 250GB cháy mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop 250GB cháy mạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop 250GB cháy mạch
Xin mời bình chọn!

– Ngày 13/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0963235830. Ổ cứng  desktop Western 250GB, Model: WD2500AAKX.  Hiện tượng ổ cứng không nhận. Kỹ thuật tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân do ổ cứng bị cháy mạch, cơ kêu lọc cọc. Sau khi phục hồi , toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu WD2500AAKX

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *