Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

– Ngày 26/1/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Mai Anh ở Hải Dương – 01676138757/ 0976628941. Ổ cứng laptop Western model: WD2500BEVT. Ổ cứng khách hàng mất dữ liệu do ghost windows nhầm, khách hàng đã can thiệp nhưng không thành công. Chúng tôi đã tiến hành lấy lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng .

lấy lại dữ liệu

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *