Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu

– Ngày 26/1/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho chị Mai Anh ở Hải Dương – 01676138757/ 0976628941. Ổ cứng laptop Western model: WD2500BEVT. Ổ cứng khách hàng mất dữ liệu do ghost windows nhầm, khách hàng đã can thiệp nhưng không thành công. Chúng tôi đã tiến hành lấy lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng .

lấy lại dữ liệu

 

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 250Gb mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *