Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng gắn ngoài Western 500Gb

Lấy lại dữ liệu ổ cứng gắn ngoài Western 500Gb

– Ngày 20/1/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng gắn ngoài cho chị Vân – 0989098945. Ổ cứng gắn ngoài Western 500Gb. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng kết nối với máy tính bị treo không sao chép được dữ liệu. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/3 đẩu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng gắn ngoài Western 500Gb
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *