– Ngày 11/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Công – 0943430294. Ổ cứng Western Green 2TB model: WD20EARX. Ổ cứng có hiện tượng không nhận bị treo đơ. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/6 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 2 ngày.

lay lai du lieu WD20EARX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button