Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop 250GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop 250GB hỏng đầu từ

– Ngày 23/4/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 01645121038. Ổ cứng desktop Seagate 250GB model: ST250DM000. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Nguyên nhân ổ cứng hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu lấy lại dữ liệu ST250DM000

Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop 250GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *