Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ 250Gb

Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ 250Gb

Lấy lại dữ liệu ổ cứng chết cơ 250Gb
Xin mời bình chọn!

– Ngày 30/1/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Đông – 0973105088. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500BEVS. Ổ cứng mang đến trong tình trạng chết cơ, đã bị can thiệp sửa chữa nhưng không thành công. Chúng tôi tiến hành khôi phục và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *