Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ

– Ngày 31/3/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western (ổ tàu) 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng chết không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu WD2500AAKX

Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *