Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu hdd Western 250GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 31/3/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western (ổ tàu) 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng chết không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu WD2500AAKX

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *