– Ngày 23/5/2016 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ máy ảnh cho anh Cường – 01669191606. Thẻ nhớ CF SanDisk 16GB. Hiện tượng thẻ nhớ đòi format, anh Cường đã format thẻ nhớ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho anh Cường ngay sau đó.

lấy lại dữ liệu thẻ 16GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button