– Ngày 11/4/2018 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Điệp – 09793xx868. Ổ cứng laptop Toshiba 500GB model: MQ01ABF050 bị Virus mã hóa dữ liệu .Crab tấn công. Tất cả dữ liệu của anh Điệp được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao lại sau 1 ngày.

– Ngày 11/4/2018 lấy lại dữ liệu thẻ nhớ cho chú Bình – 09130xx585. Thẻ SD 16GB của chú bình bị mất dữ liệu do người dùng thao tác format. Toàn bộ dữ liệu thẻ nhớ của chú Điệp được lấy lại thành công và bàn giao ngay sau đó.

11-4 the sandisk 16GB bị format
– Ngày 11/4/2018 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuân – 09349xx786. Ổ cứng desktop Toshiba model: DT01ACA050. Nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ, đồng thời bề mặt đĩa kém. Tất cả dữ liệu của anh Tuân được chúng tôi phục hồi thành công và bàn giao sau 1 ngày.

7619 Toshiba 500GB đầu từ lỗi
– Ngày 11/4/2018 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh An – 016666xx867. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPCX bị mất dữ liệu do cài win không cẩn thận để gộp ổ. Khách hàng đã chia lại phân vùng, copy đè dữ liệu và chạy phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công. Tất cả dữ liệu của anh An đã được công ty khôi phục thành công theo yêu cầu và bàn giao sau 1 ngày.

7623 Western 500GB cài win gộp ổ

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button