Ngày 3/6/2018 lấy lại dữ liệu Raid5 cho anh Hồng – O982168489. Máy chủ HP sử dụng 3 ổ cứng SAS 300GB được cấu hình Raid5 chạy máy ảo Vmware. Theo anh Hồng mô tả máy chủ HP bị lỗi không khởi động được. Qua kiểm tra 3 ổ cứng thấy có 1 ổ cứng bị lỗi, server mất cấu hình raid lên máy không khởi động được. Tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao sau 8h. Dữ liệu được bàn giao nguyên cả máy chủ và tách dữ liệu database riêng trong máy chủ cho khách hàng.

7888 Raid 5 mất dữ liệu

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button