– Ngày 25/2/2016 Cứu dữ liệu Raid5 dùng 3 ổ cứng SAS 300Gb cho anh Tùng O982775589. Theo mô tả của khách hàng trên máy chủ lưu trữ nhiều máy ảo, các file máy ảo đều bị lỗi. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu từ các máy ảo được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàngRaid5-loi-may-ao

Tìm hiểu: Cách cứu dữ liệu server

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button