Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 500GB lỗi đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 21/4/2016 lấy lại dữ liệu hdd laptop cho anh Quang Anh – 0902225494. Ổ cứng laptop Seagate 500GB model: ST9500325AS. Hiện tượng ổ cứng không nhận kết nối vào máy tính bị treo máy. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Chúng tôi đã lấy lại tất cả dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ST9500325AS

 

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *