Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 17/5/2016 lấy lại dữ liệu hdd Seagate 250GB cho anh Vinh – 0912219104. Ổ cứng  của anh Vinh có hiện tượng cắm vào máy tính bị treo, không nhận trong windows. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

lay lai du lieu Seagate 250GB

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *