Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu hdd Seagate 250GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 21/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Duy – 0975358332. Ổ cứng Seagate (ổ tàu) 250GB model: ST3250312AS. Ổ cứng  có hiện tượng không nhận trong windows. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ.  Toàn bộ dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu ST3250312AS

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *